Bồi thường khi bị thu hồi hết đất

Chủ đề   RSS   
 • #539238 24/02/2020

  Bồi thường khi bị thu hồi hết đất

  Các bạn cho mình hỏi: ông A có 13000 m vuông. Cơ quan nhà nước quyết định thu hồi hết đất của ông A  13000 m vuông, trong đó để lại tái định cư cho ông A là 100 m vuông. KHi bồi thường cho ông A, cơ quan Nhà nước tính bồi thường cho ông A là 12.900 m vuông là đúng hay không?. Cơ quan Nhà nước lý giải 100 met vuông là để lại tái định cư nên không tính bồi thường là đúng không?

   
  976 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kinhhoakhmer@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #540024   29/02/2020

  kinhhoakhmer@gmail.com viết:

  Các bạn cho mình hỏi: ông A có 13000 m vuông. Cơ quan nhà nước quyết định thu hồi hết đất của ông A  13000 m vuông, trong đó để lại tái định cư cho ông A là 100 m vuông. KHi bồi thường cho ông A, cơ quan Nhà nước tính bồi thường cho ông A là 12.900 m vuông là đúng hay không?. Cơ quan Nhà nước lý giải 100 met vuông là để lại tái định cư nên không tính bồi thường là đúng không?

  Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định:

  Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

  ...

  2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

  ...”.

  Theo đó có thể hiểu trường hợp này gia đình ông A vừa được bồi thường bằng đất và vừa được bồi thường bằng tiền. Cụ thể là bồi thường bẳng đất đối với 100m2 và bồi thường bằng tiền đối với 12900m2.

   

   
  Báo quản trị |