Bồi thường 100 triệu cho công nhân xây dựng nếu tử vong

Chủ đề   RSS   
 • #396601 17/08/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4258 lần


  Bồi thường 100 triệu cho công nhân xây dựng nếu tử vong

  Thi công xây dựng công trình, đặc biệt là các công trình lớn, không tránh khỏi những rủi ro về tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp. Năm 2003, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 76/2003/TT-BTC hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Thông tư này không còn phù hợp với thực tế áp dụng.

  Bộ Tài Chính đang chủ trì soạn thảo và tiếp nhận ý kiến dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong đó:

  Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động tại công trường

  Ngoài ra, đối với chủ đầu tư bắt buộc phải mua bảo hiểm với các công trình:

     + Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm.

     + Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

     + Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

     + Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

  - Đối với nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

  Thời gian bảo hiểm được tính từ lúc khởi công công trình hay từ khi hạng mục bảo hiểm đầu tiên có tên trong hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường (tùy theo ngày nào đến trước) đến ngày công trình xây dựng kết thúc, bàn giao hoặc đưa vào sử dụng (tùy theo ngày nào đến trước).

  Mọi rủi ro trong quá trình khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công trên công trường đều được bảo hiểm, không bao gồm các rủi ro loại trừ theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

  bảo hiểm đầu tư xây dựng

  Nếu tử vong khi thi công, lao động được bồi thường 100 triệu đồng

  Đó là số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp lao động bị tử vong khi thi công xây dựng tại công trường, trường hợp lao động bị thương tích, mức bồi thường cụ thể cho từng loại tổn thương cơ thể được xác định căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

  Riêng đối với loại bảo hiểm công trình của chủ đầu tư, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu phải bằng giá trị hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn, thiết kế.

  Dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực trong năm nay – năm 2015. Xem chi tiết dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng tại file đính kèm.

   
  4883 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận