Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Chủ đề   RSS   
 • #597068 14/01/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (848)
  Số điểm: 7282
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  Theo Điều 3 Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

  Thứ nhất, đối tượng được bồi dưỡng bằng hiện vật:

  + Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  + Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất 01 trong 02 yếu tố sau đây:

  ++) Có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế./

  ++) Tiếp xúc với ít nhất 01 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu “Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm” (số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động).

  Việc xác định các yếu tố quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện bởi tổ chức đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

  Thứ hai, nguyên tắc bồi dưỡng bằng hiện vật:

  + Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca, ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

  + Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (bao gồm cả việc đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng.

  + Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  Thứ ba, mức bồi dưỡng bằng hiện vật:

  Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền theo các mức bồi dưỡng sau: Mức 1: 13.000 đồng/  Mức 2: 20.000 đồng/ Mức 3: 26.000 đồng/  Mức 4: 32.000 đồng.

  Nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng;

  Nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng; Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.

  Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 5 Thông tư  24/2022/TT-BLĐTBXH: Khuyến khích người sử dụng lao động xem xét, quyết định việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1 (13.000 đồng) đối với người lao động không làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nhưng đang làm việc trong điều kiện lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

  Vậy người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật giúp tăng cường sức đề kháng và thải độc của cơ thể cũng như bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

   

   
  1400 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hong312 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597081   14/01/2023

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  Cảm ơn thông tin chia sẻ của tác giả. Thực tế người lao động làm việc trong môi trường công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cần phải có những chính sách bổi dưỡng để người lao động đảm bảo điều kiện về sức khỏe cho người lao động. Do đó, người lao động cần nắm được quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #597569   29/01/2023

  Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  Cảm ơn bài viết bổ ích của bạn. Hiện nay, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH thì điều kiện để người lao động được bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng như sau:

  ·       Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:

  ·       Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

  ·       Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

  ·       Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động)."

  ·       Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

  ·       Mức 1: 10.000 đồng;

  ·       Mức 2: 15.000 đồng;

  ·        Mức 3: 20.000 đồng;

  ·        Mức 4: 25.000 đồng.

  Và tùy vào điều kiện lao động và chỉ tiêu môi trường lao động được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH sẽ tương ứng với các mức bồi dưỡng bằng hiện vật khác nhau.

   
  Báo quản trị |  
 • #597808   30/01/2023

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, chức năng sinh học, tuổi thọ. Vì thế, người lao động làm việc trong môi trường này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn cả về phụ cấp và thời gian làm việc so với người lao động làm việc trong điểu kiện bình thường.

   
  Báo quản trị |  
 • #598020   30/01/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  Cảm ơn các chia sẻ của tác giả, người lao động làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm phải đánh đổi khá nhiều cho công việc. Do đó, việc pháp luật đưa ra các quy định về bồi dưỡng rất cần thiết để bù đắp và hỗ trợ cho người lao động.

   

   
  Báo quản trị |