Bộ Y tế giải đáp vướng mắc thanh toán KCB bằng BHYT trên thiết bị y tế liên doanh hết hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #607738 26/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Y tế giải đáp vướng mắc thanh toán KCB bằng BHYT trên thiết bị y tế liên doanh hết hợp đồng

  Ngày 26/12/2023 Bộ Y tế đã ban hành Công văn 8190/BYT-BH năm 2023 về việc vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT của DVKT thực hiện trên trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết hết hiệu lực hợp đồng.
   
  Trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được các công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi xin ý kiến về các khó khăn, vướng mắc liên quan tới giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Về nội dung thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện trên các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết hiệu lực hợp đồng, Bộ Y tế có ý kiến như sau:
   
   
  - Về nguyên tắc, các trang thiết bị y tế khi thực hiện liên doanh, liên kết và hết hợp đồng thì tài sản sử dụng vào liên doanh, liên kết được xử lý theo phương án xử lý của đề án liên doanh, liên kết đã ký giữa các bên và quy định của pháp luật.
   
  - Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân là “Tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ nhưng chưa hạch toán ngân sách nhà nước”.
   
  Như vậy, trường hợp trang thiết bị liên doanh, liên kết hết hợp đồng được cho, tặng lại cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP trước khi sử dụng, trừ trường hợp đối với tài sản đã được hạch toán ngân sách nhà nước. Về nội dung này, nếu có khó khăn, vướng mắc trong việc xác định tài sản được hạch toán ngân sách nhà nước, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin ý kiến Bộ Tài chính.
   
  - Bên cạch đó, nhằm giải quyết các vướng mắc trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các trang thiết bị y tế được cho, tặng, ngày 04/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Trong đó, Khoản 4 Nghị quyết quy định như sau:
   
  Cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ (bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh. Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ y tế cung cấp từ các trang thiết bị y tế này và được sử dụng kinh phí của cơ sở để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế trong quá trình sử dụng”.
   
  Để làm rõ thời điểm áp dụng Khoản 4 Nghị quyết số 30/NQ-CP, Bộ Y tế đã có công văn gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp. Ngày 01/11/2023, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 5257/BTP-DSKT trả lời về hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 30/NQ-CP. Theo đó, do Nghị quyết số 30/NQ-CP không có quy định khác về hiệu lực của các khoản, mục trong Nghị quyết này, vì vậy, Khoản 4 sẽ được áp dụng kể từ thời điểm Nghị quyết số 30/NQ-CP có hiệu lực thi hành, tức là ngày 04/3/2023. Đồng thời, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan tới các trang thiết bị y tế này để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật.
   
  Vì vậy, đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện thực tế cho người bệnh trước ngày 04/3/2023 trên các trang thiết bị y tế được hiến, biếu, cho, tặng chưa hạch toán ngân sách nhà nước, chưa xác lập sở hữu toàn dân, đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định, xác định chi phí, không có lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp số liệu gửi Bộ Y tế để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định
   
  Xem thêm Công văn 8190/BYT-BH năm 2023 ban hành ngày 26/12/2023.
   
  182 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (15/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận