Bộ Y tế đôn đốc ghi đúng mã số liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử lên bản giấy

Chủ đề   RSS   
 • #607283 05/12/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2132)
  Số điểm: 74736
  Cảm ơn: 58
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Y tế đôn đốc ghi đúng mã số liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử lên bản giấy

  Ngày 30/11/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 7712/BYT-KCB về việc đôn đốc ghi đúng mã số liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử lên bản giấy theo Đề án 06.

  Theo kiến nghị của người dân và báo cáo của một số địa phương, hiện nay một số cơ sở khám, chữa bệnh chưa cập nhật ghi Giấy chứng sinh, Giấy báo tử theo hướng dẫn của Đề án 06 lên bản giấy cấp cho công dân, dẫn đến mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử trên bản giấy khác với mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử đã liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Do vậy khi người dân làm dịch vụ công trực tuyến không tra cứu được dữ liệu đã liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

  Do đó, tiếp theo Công văn 6259/BYT-KCB ngày 2/10/2023 về cập nhật liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử, để thực hiện đúng hướng dẫn của Đề án 06, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện các nội dung sau:

  (1) Thay thế hoặc bổ sung hướng dẫn ghi mã số Giấy chứng sinh, mã số Giấy báo tử theo đúng hướng dẫn của Đề án 06 tại Phụ lục theo hướng dẫn tại Công văn 1165/BYT-KCB ngày 7/03/2023 khi cấp bản giấy.

  Xem và tải

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/12/05/cong-van-7.docx

  (2) Ghi đúng mã số Giấy chứng sinh, mã số Giấy báo tử (mã số liên thông) theo hướng dẫn của Đề án 06 lên bản giấy để người dân và cơ quan liên quan có thể tra cứu, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai sinh, khai tử.

  (3) Căn cứ dữ liệu liên thông của các cơ sở khám, chữa bệnh trên cổng giám định BHYT do Bộ Y tế đã cấp tài khoản cho các Sở Y tế, đề nghị các đơn vị kiểm tra đôn đốc tính chính xác, tính đầy đủ, tính kịp thời và tính xác thực việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử của từng cơ sở khám, chữa bệnh.

  Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện; báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

  Xem chi tiết tại Công văn 7712/BYT-KCB ngày 30/11/2023.

   
  41 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận