Bộ Y tế: Bãi bỏ 05 văn bản gây khó trong đấu thầu thiết bị y tế

Chủ đề   RSS   
 • #595377 09/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Y tế: Bãi bỏ 05 văn bản gây khó trong đấu thầu thiết bị y tế

  Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.
   
  Theo đó, bãi bỏ toàn bộ năm (05) văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành bao gồm:
   
  bo-y-te-bai-bo-5-van-ban-gay-kho-trong-dau-thau-thiet-bi-y-te
   
  (1) Quyết định 36/2006/QĐ-BYT ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế".
   
  (2) Quyết định 19/2008/QĐ-BYT ngày 30/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chế làm việc của Bộ Y tế.
   
  (3) Quyết định 38/2008/QĐ-BYT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm.”
   
  (4) Thông tư số 09/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam.
   
  (5) Thông tư liên tịch 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế, Bộ TN&MT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế.
   
  Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế còn bãi bỏ thêm một phần quy định của hai (02) Thông tư do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành là:
   
  Cụ thể tại Thông tư 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục thuốc hiếm: Bãi bỏ Điều 9 và cụm từ “và cập nhật Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc hiếm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định” tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 26/2019/TT-BYT.
   
  Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư 14/2020/TT-BYT): Bãi bỏ Khoản 3 Điều 8 Thông tư 14/2020/TT-BYT.
   
  Xem thêm Thông tư 14/2022/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/02/2023. 
   
  Quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2020/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 06/12/2022.
   
  194 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận