Bộ Xây dựng: Kiểm soát tài sản, thu nhập của lãnh đạo trong đơn vị

Chủ đề   RSS   
 • #599386 28/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Xây dựng: Kiểm soát tài sản, thu nhập của lãnh đạo trong đơn vị

  Đây là nội dung tại Quyết định 109/QĐ-BXD ngày 24/02/2023 do Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng.
   
  Theo đó, một trong những nội dung nổi bật thực hiện công tác  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là kiểm soát tài sản, thu nhập của lãnh đạo được thực hiện như sau:
   
  bo-xay-dung-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-lanh-dao-trong-don-vi
   
  Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
   
  Việc đầu tiên là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập. 
   
  Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm giám sát của công chức, viên chức, NLĐ về công tác minh bạch tài sản, thu nhập.
   
  - Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.
   
  - Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
   
  Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về công tác kê khai, công khai theo quy định.
   
  - Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.
   
  - Thời hạn thực hiện: Tiến độ theo quy định của pháp luật.
   
  Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai, tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai theo quy định. 
   
  Tham mưu, xây dựng kế hoạch, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập hàng năm của người có chức vụ, quyền hạn.
   
  - Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.
   
  - Thời hạn thực hiện: Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện thường xuyên; tiến độ các công tác khác theo quy định của pháp luật.
   
  Tăng cường công tác thanh tra xử lý tham nhũng, tiêu cực
   
  (1) Thanh tra theo chuyên đề quy hoạch của Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC
   
  Tiếp tục thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng quy định tại Quyết định 284/QĐ-BXD năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.
   
  - Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Quy hoạch Kiến trúc và các đơn vị có liên quan.
   
  - Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hằng năm được duyệt và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
   
  (2) Tập trung thanh tra vào các lĩnh vực nóng
   
  Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực đối với các đơn vị trực thuộc Bộ. 
   
  Trọng tâm là công tác cán bộ; mua bán, chuyển nhượng đất đai, tài sản công; các dự án đầu tư, mua sắm từ tài sản nhà nước; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
   
  - Đơn vị thực hiện: Đối với công tác kiểm tra, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện theo lĩnh vực được phân công. Đối với công tác thanh tra, Thanh tra Bộ chủ trì, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp.
   
  - Thời gian thực hiện: Đối với công tác kiểm tra, thực hiện thường xuyên; đối với công tác thanh tra, thực hiện theo kế hoạch hằng năm được duyệt hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
   
  (3) Giám sát việc thực hiện kết luận kiến nghị sau khi kiêm tra
   
  Tập trung rà soát các kết luận thanh tra liên quan đến quy hoạch, thực hiện quy hoạch xây dựng và các kết luận thanh tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
   
  - Đơn vị thực hiện: Đối với kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Đối với kết luận, kiến nghị sau thanh tra, Thanh tra Bộ chủ trì, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp.
   
  - Thời gian thực hiện: Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra thực hiện thường xuyên. Công tác rà soát kết luận thanh tra hoàn thành trong Quý II/2023 và theo tiến độ quy định của các cơ quan có thẩm quyền.
   
  (4) Phối hợp cơ quan Đảng và cơ quan tư pháp
   
  Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực..
   
  Chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
   
  - Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.
   
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
   
  (5) Giải quyết các khiếu nại tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực
   
  Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị; đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.
   
  - Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.
   
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
   
  Phối hợp trong công tác giám định tư pháp
   
  Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác giám định, định giá tài sản các vụ án, vụ việc theo phân công; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giám định tư pháp.
   
  Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch.
   
  - Đơn vị thực hiện: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì; các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
   
  - Thời hạn thực hiện: Theo kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền.
   
  Xem thêm Quyết định 109/QĐ-BXD có hiệu lực ngày 24/02/2023.
   
  274 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599723   28/02/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Bộ Xây dựng: Kiểm soát tài sản, thu nhập của lãnh đạo trong đơn vị

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Trong giai đoạn gần đây dưới sự kiểm tra cũng như kiên quyết của Đảng thì tệ nạn tham nhũng đang có dấu hiệu thuyên giảm. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng việc tham nhũng biến tướng thành các hình thức khác nhau. Việc kiểm soát thu nhập bản chất đã có từ lâu nhưng vấn đề là chúng ta chưa thực hiện thực hiện nghiêm khắc va chặt chẽ. Cũng mong những động thái gần đây sẽ giúp đẩy lùi nạn tham nhũng tại nước ta.

   
  Báo quản trị |