Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây nhà đỗ xe cao tầng bán tự động ở TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề   RSS   
 • #601922 19/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2228)
  Số điểm: 77907
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây nhà đỗ xe cao tầng bán tự động ở TP. Hồ Chí Minh

  Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1503/BXD-HĐXD ngày 18/4/2023 về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

  Bộ Xây dựng có ý kiến nghiên cứu về hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép như sau:

  (1) Hiện trạng hệ thống bến bãi đỗ xe của thành phố chưa được đầu tư theo quy hoạch. Do vậy, UBND TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm tra, rà soát hệ thống bến bãi đỗ xe của thành phố; khẩn trương triển khai xây dựng và hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống bến bãi đỗ xe theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng giao thông của thành phố theo đúng quy định.

  (2) UBND TP Hồ Chí Minh quyết định theo thẩm quyền về việc xác định công trình tạm có mục đích và thời hạn cụ thể theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 131 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi tại Khoản 49 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

  Đồng thời, trước khi xác định là công trình tạm thì UBND TP Hồ Chí Minh cần lưu ý đánh giá tác động của việc đầu tư xây dựng công trình tạm này đến việc thu hút đầu tư xây dựng bến bãi đỗ xe thành phố theo quy hoạch đã được phê duyệt hay ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng các công trình lân cận theo quy hoạch, đảm bảo an toàn trật tự giao thông khu vực.

  Đối với trường hợp công trình Nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được UBND TP Hồ Chí Minh xác định là công trình tạm thì phải tuân thủ các quy định tại Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi tại Khoản 49 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Theo đó:

  - UBND TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm chấp thuận địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình.

  - Về thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công để triển khai thực hiện hoặc lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp cần thiết.

  (3) Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và thực hiện xây dựng công trình tạm. 

  Trường hợp công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm tra về điều kiện bảo đảm an toàn và gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương để theo dõi và kiểm tra theo quy định.

  - Trong trường hợp này, công trình tạm phải được phá dỡ khi hết thời hạn tồn tại của công trình đã được xác định ban đầu.

  Ngoài ra, các công trình Nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật liên quan.

  (4) Công trình tạm được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi tại Khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

  Xem chi tiết tại Công văn 1503/BXD-HĐXD ban hành ngày 18/4/2023.

   
  279 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận