Bộ VHTTDL công bố 11 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch

Chủ đề   RSS   
 • #604236 25/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2077)
  Số điểm: 71311
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1530 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ VHTTDL công bố 11 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch

  Ngày 21/7/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

  Theo đó, công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể:

  (1) Thủ tục cấp Trung ương

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Nội dung thực hiện

  Cơ quan thực hiện

  1

  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/1.1.docx

  Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

  2

  Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/1.2.docx

  3

  Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/1.3.docx

  (2) Thủ tục cấp Địa phương

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Nội dung thực hiện

  Cơ quan thực hiện

  1

  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/2.1.docx  

  2

  Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/2.2.docx

   

  3

  Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/2.3.docx

   

  4

  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/2.4.docx

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch

  5

  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/2.5.docx

  6

  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/2.6.docx

   

  7

  Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/2.7.docx

   

  8

  Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/2.8.docx

   

  Trong đó, nội dung cụ thể của Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

  Trình tự thực hiện:

  - Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp hồ sơ đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam;

  - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

  (1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo  Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL  ngày 15/12/2017);

  Xem và tải Mẫu đơn đề nghị

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/25/don-de-nghi.docx

  (2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  (3) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

  (4) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  (5) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Cơ quan thực hiện TTHC:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

  Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

  Xem chi tiết tại Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL  ngày 21/7/2023.

   
  186 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận