Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải cơ sở tại địa phương

Chủ đề   RSS   
 • #602769 24/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải cơ sở tại địa phương

  Ngày 18/5/2023 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 747/QĐ-BTP năm 2023 Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 2013.
   
  Theo đó, Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 2013 như sau:
   
  bo-tu-phap-kiem-tra-viec-thuc-hien-luat-hoa-giai-co-so-tai-dia-phuong
   
  (1) Kết quả đạt được trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở
   
  * Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
   
  - Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính).
   
  - Quán triệt, phổ biến, truyền thông phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.
   
  - Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.
   
  - Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên; việc bầu, công nhận hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải; nâng cao năng lực cho hòa giải viên.
   
  - Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, việc ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; thống kê số liệu hòa giải ở cơ sở.
   
  - Công tác phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.
   
  - Kiểm tra, sơ kết, tổng kết; khen thưởng về công tác hòa giải cơ sở.
   
  - Hợp tác quốc tế về hòa giải ở cơ sở (nếu có).
   
  - Bố trí nguồn lực thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (nguồn nhân lực và kinh phí).
   
  * Đánh giá chung
   
  - Đánh giá chung về kết quả đạt được, thuận lợi, tác động tích cực của Luật Hòa giải ở cơ sở đối với đời sống xã hội, những mô hình, cách làm hiệu quả.
   
  - Đánh giá nhu cầu xã hội về hòa giải ở cơ sở.
   
  - Đánh giá tác động xã hội của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
   
  * Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
   
  * Các đề xuất, kiến nghị
   
  (2) Thời gian, địa điểm kiểm tra thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở
   
  - Tháng 5/2023: Kiểm tra tại tỉnh Bình Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
   
  - Tháng 6/2023: Kiểm tra tại tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bắc Kạn.
   
  - Tháng 7/2023: Kiểm tra tại tỉnh Bình Phước.
   
  Thời gian, lịch trình cụ thể, Bộ Tư pháp sẽ thông báo sau khi thống nhất với Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố được kiểm tra.
   
  (3) Đối tượng kiểm tra thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở
   
  Đại diện Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; công chức Tư pháp - Hộ tịch; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở địa phương, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, hòa giải viên.
   
  Xem thêm Quyết định 747/QĐ-BTP năm 2023 có hiệu lực từ ngày 18/5/2023
   
  460 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận