Bộ TT&TT đề xuất sử dụng nền tảng OneTouch tập huấn về chuyển đổi số

Chủ đề   RSS   
 • #603585 27/06/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1850)
  Số điểm: 64410
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1377 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ TT&TT đề xuất sử dụng nền tảng OneTouch tập huấn về chuyển đổi số

  Ngày 26/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2405/BTTTT-CĐSQG về việc đề xuất nhu cầu sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà để triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số.

  Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm chuyển đổi số, mà còn góp phần tiết kiệm thời gian cũng như nguồn lực triển khai, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số (dự kiến 12 khoá) cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và trong các cơ quan báo chí, truyền thông. 

  Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai các khóa học.

  Bên cạnh các khoá học do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, theo đề nghị hỗ trợ của một số địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương sử dụng Nền tảng OneTouch trong năm 2023, cụ thể:

  - Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp tài khoản quản trị, tài nguyên và không gian trên Nền tảng OneTouch cho mỗi bộ, ngành, địa phương (từ 20.000 đến 40.000 tài khoản học viên); hướng dẫn để các cơ quan chủ động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trên Nền tảng.

  Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương gửi nhu cầu cụ thể (dự kiến số lượng các khóa học và tổng số cán bộ học viên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trên Nền tảng trong năm 2023) và thông tin cán bộ đầu mối phối hợp như: họ tên, điện thoại di động, thư điện tử liên hệ

  Sau đó, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/7/2023 (thứ Hai) để tổng hợp.

  - Các bộ, ngành, địa phương chủ động tạo khóa học, xây dựng nội dung bài giảng và học liệu điện tử, tạo tài khoản học viên và quản lý quá trình học tập của học viên trên Nền tảng.

  - Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả triển khai và gửi báo cáo tổng kết, đánh giá về Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 12/2023.

  Xem chi tiết tại Công văn 2405/BTTTT-CĐSQG ngày 26/6/2023.

   
  90 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận