Bộ TN&MT đề xuất bồi thường cho đất không có giấy tờ theo Luật Đất đai 2024

Chủ đề   RSS   
 • #608848 24/02/2024

  phucpham2205
  Top 500
  Lớp 4

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 5655
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 116 lần


  Bộ TN&MT đề xuất bồi thường cho đất không có giấy tờ theo Luật Đất đai 2024

  Theo Dự thảo Nghị định về Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Bộ TN&MT có đề cập đến trường hợp bồi thường cho đất không có giấy tờ.

  (1) Phạm vi áp dụng

  Cụ thể, Dự thảo Nghị định chia các trường hợp bồi thường đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống thành 03 giai đoạn như sau: 

  - Giai đoạn 1: Trước ngày 18/12/1980. 

  - Giai đoạn 2: Từ 18/12/1980 đến trước 15/10/1993. 

  - Giai đoạn 3: Từ 15/10/1993 đến trước 01/07/2014.

  (2) Quy định bồi thường cho giai đoạn từ 15/10/1993 đến 01/07/2014

  Đối với trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống thuộc giai đoạn 3 tức từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/07/2014 thì Dự thảo quy định các trường hợp bồi thường đất khi không có giấy tờ như sau:

  - Diện tích đất thu hồi bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở: Chủ sở hữu sẽ được bồi thường diện tích đất ở theo hạn mức giao đất quy định tại Luật Đất đai 2024.

  - Bồi thường đất ở: 

  + Diện tích đất đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống vượt quá hạn mức giao đất ở sẽ được bồi thường theo diện tích thực tế.

  + Nếu thu hồi toàn bộ hoặc một phần thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức giao đất ở quy định, chủ sở hữu sẽ được bồi thường toàn bộ diện tích đất thu hồi. 

  - Bồi thường đất phi nông nghiệp: 

  + Trường hợp thu hồi toàn bộ hoặc một phần thửa đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ sẽ được bồi thường theo diện tích thực tế đã sử dụng. 

  - Loại đất tính bồi thường: loại đất tính bồi thường áp dụng tương tự như trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài. 

  - Trừ nghĩa vụ tài chính: Người sử dụng đất được bồi thường trong các trường hợp trên mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước sẽ bị trừ khoản tiền tương ứng vào số tiền bồi thường.

  (3) Đất vi phạm Luật Đất đai cũng được bồi thường

  Cũng theo Dự thảo đề xuất, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định thuộc trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1/7/2014 theo quy định, khi được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được bồi thường. Cụ thể về mức bồi thường cho trường hợp này như sau:

  - Đối với thửa đất có nhà ở: 

  + Sử dụng đất ổn định trước ngày 15/10/1993: Diện tích đất ở được bồi thường bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương. 

  + Sử dụng đất ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước 1/7/2014: Diện tích đất ở được bồi thường bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương. 

  + Diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở: Bồi thường theo diện tích thực tế đã xây dựng.

  - Trường hợp thửa đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở được công nhận là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì được bồi thường theo loại đất được công nhận. 

  Tuy nhiên, trường hợp người sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước thì sẽ bị trừ khoản tiền này vào số tiền được bồi thường như khi được cấp sổ đỏ.

  Xem và tải về Dự thảo Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/02/24/du-thao-nghi-dinh-bt-ht-tdc.docx

  Xem và tải về Dự thảo tờ trình Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/02/24/dt-to-trinh-nghi-dinh-bt-ht-tdc.doc

   
  785 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (24/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận