Bộ Tài nguyên đề xuất bỏ 6 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Chủ đề   RSS   
 • #430674 13/07/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4258 lần


  Bộ Tài nguyên đề xuất bỏ 6 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  >>> Cập nhật văn bản hướng dẫn 268 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  Gần nửa tháng trôi qua, kể từ ngày hàng loạt các điều kiện kinh doanh quy định tại các Thông tư bị bãi bỏ theo Luật đầu tư 2014Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Dân Luật đã cập nhật hơn 50 văn bản hướng dẫn các điều kiện kinh doanh này, thì nay, phía Bộ Tài Nguyên Môi trường lại có yêu cầu đề xuất bỏ 6 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

  Bãi bỏ 6 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  Cụ thể.

  Lĩnh vực đất đai

  1. Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

  2. Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  3. Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

  Lý do: Các ngành, nghề này không cần thiết phải đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện mà chỉ cần quy định cụ thể trong quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật và trên cơ sở cụ thể hóa bằng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu nhằm kiểm soát năng lực của đơn vị tư vấn.

  Lĩnh vực tài nguyên nước

  4. Kinh doanh dịch vụ thoát nước

  Lý do: không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật tài nguyên nước.

  Lĩnh vực môi trường

  5. Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  Lý do: Luật bảo vệ môi trường 2014 không quy định, mặt khác theo quy định pháp luật về bảo vệ mọi trường, chủ dự án phải chịu trách nhuệm lập các loại báo cáo nêu trên.

  6. Kinh doanh dịch vụ thu hồi, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ

  Lý do: Quyết định 16/2015/QĐ-TTg thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ thì sản phẩm thải bỏ là chất thải có nguồn gốc từ sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải bỏ sau quá trình sử dụng…Theo quy định này, thì sản phẩm thải bỏ là chất thải và được quản lý theo quy định pháp luật về quản lý chất thải. Các điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 38/2015/NĐ-CP, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT và việc thu hồi này là trách nhiệm của nhà sản xuất, phân phối với mục tiêu bảo vệ môi trường.

  Như vậy, nếu như đề xuất này của Bộ Tài nguyên Môi trường được chấp thuận thì danh mục chỉ còn lại 262 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Và khả năng là phải sửa đổi Luật đầu tư 2014.

   
  6038 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận