Bộ Tài chính yêu cầu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư thu phí, lệ phí

Chủ đề   RSS   
 • #605086 29/08/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2171)
  Số điểm: 75594
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1605 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Tài chính yêu cầu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư thu phí, lệ phí

  Ngày 22/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8993/BTC-CST về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư thu phí, lệ phí.

  Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  Theo đó, đã có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức cũng như tên của một số đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  Theo đó, để đảm bảo đồng bộ và thống nhất giữa tên của các tổ chức thu phí, lệ phí quy định tại các Thông tư thu phí, lệ phí và tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện thu phí, lệ phí.

  Tại Công văn 8993/BTC-CST, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ một số nội dung như sau:

  (1) Rà soát quy định tại các Nghị định về cơ cấu, tổ chức và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về cung cấp dịch vụ, đối chiếu với các Thông tư quy định thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực quản lý. 

  Trường hợp có bất cập, chồng chéo cần sửa đổi, bổ sung các Thông tư thu phí, lệ phí thì lập Đề án đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư thu phí, lệ phí (cung cấp số liệu thu - chi tiền phí để lại 03 năm gần nhất và đề xuất điều chỉnh tỷ lệ để lại phù hợp) theo quy định tại Điều 20, Luật phí và lệ phí. 

  Trên cơ sở đó, đăng ký các Thông tư thu phí, lệ phí cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới năm 2024, gửi Bộ Tài chính để đưa vào Chương trình công tác năm của Bộ Tài chính.

  (2) Rà soát sửa đổi tên tổ chức thu phí, lệ phí quy định tại các Thông tư thu phí, lệ phí đảm bảo đồng bộ với tên của các tổ chức thu phí, lệ phí là các đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được sửa đổi tại các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  Bên cạnh đó, đề xuất gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2023 để Bộ Tài chính xây dựng chương trình công tác năm theo kế hoạch.

  Xem chi tiết tại Công văn 8993/BTC-CST ngày 22/8/2023.

  Xem bài viết liên quan: 

  Chính sách mới về bồi thường, trợ cấp, chế độ ưu đãi có hiệu lực từ tháng 9/2023

  Nợ tiền thuế trên 90 ngày, NNT sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế

  Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ nước ngoài

  Yêu cầu giải quyết hoàn thuế ngay đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đủ điều kiện

   
  125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận