Bộ Tài chính yêu cầu có biện pháp kịp thời về bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024

Chủ đề   RSS   
 • #608051 10/01/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Tài chính yêu cầu có biện pháp kịp thời về bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024

  Ngày 09/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

  Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tại Chỉ thị 01/CT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu như sau:

  Theo dõi sát tình hình kinh tế - chính trị và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có giải pháp ứng phó phù hợp; cập nhật tình hình cung cầu, giá cả thị trường trong nước để kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội; tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thưorng mại và hàng giả; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, công tác hoàn thuế, cụ thể:

  (1) Cục Quản lý giá có trách nhiệm: 

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị chức năng thuộc các Bộ, ngành tổ chức nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng tư liệu sản xuất quan trọng có giá biến động lớn.

  - Tham mưu kịp thời trình Bộ các biện pháp CỊuản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát. Chủ động tồ chức triển khai các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trường Ban chỉ đạo điều hành giá.

  - Đẩy mạnh công tác tổng hợp thông tin, phần tích dự báo diễn biến giá cà thị trường; chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá năm 2024 và tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp; kiểm tra theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

  (2) Các Sở Tài chính có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quàn lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn; cụ thể:

  - Chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tet, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu cùa người dân như nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ du lịch, tham quan, dịch vụ vận chuyển hành khách... và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất để kịp thời tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, có phương án điều tiết, hỗ trợ lưu thông nguồn hàng hợp lý, đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

  - Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá, kê khai giá trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quà công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; chông thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ.

  - Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, căn cứ điều kiện, tinh hình thực tê tại địa phương đê kịp thời tham mưu cho Uy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường phù hợp trên địa bàn; tổ chức thực hiện, triển khai nghiêm túc chế độ báo cáo giá thị trường trước, trong và sau Tet.

  Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức trung ương thuộc Bộ Tài chính đóng tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành tể chức triển khai công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn, bao gồm: Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước.

  Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính thực hiện tốt các công việc được giao tại Chỉ thị 01/CT-BTC bao gồm: Thanh tra Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng Cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính.

  Xem chi tiết tại Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 09/01/2024.

   
  203 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận