Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn phí, lệ phí trong sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030

Chủ đề   RSS   
  • #604439 02/08/2023

    xuanuyenle
    Top 50
    Dân Luật bậc 1

    Vietnam
    Tham gia:02/08/2022
    Tổng số bài viết (1828)
    Số điểm: 63760
    Cảm ơn: 46
    Được cảm ơn 1360 lần
    ContentAdministrators
    SMod

    Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn phí, lệ phí trong sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030

    Ngày 31/7/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8006/BTC-NSNN về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. 

    (1) Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã như sau:

    - Nhiệm vụ chi NSNN thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của các địa phương có sắp xếp ĐVHC do ngân sách địa phương đảm bảo.

    - Việc ban hành các tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện nay do 02 cơ quan ban hành theo thẩm quyền:

    + Bộ Tài chính quyết định ban hành mức chi ngân sách đối với các chế độ, tiêu chuẩn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng chưa có mức chi cụ thể; Quyết định ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách đối với các ngành, lĩnh vực sau khi thống nhất với bộ quản lý ngành, lĩnh vực; Quyết định ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

    (căn cứ tại Điều 20 Nghị định 163/2016/NĐ-CP)

    + Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

    (căn cứ tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP)

    Lưu ý: Các nội dung chi phục vụ cho việc sắp xếp ĐVHC ở mỗi địa phương là khác nhau (kinh phí xây dựng Đề án, tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến cử tri, chi trả chế độ cho cán bộ, công chức dôi dư ...)

    (2) Hướng dẫn thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã như sau: 

    - Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính: Tại các Thông tư thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính hiện hành đã có quy định về việc miễn phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp trong trường hợp nhà nước thay đổi địa giới hành chính. Cụ thể:

    + Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

    (căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC)

    + Các trường hợp miễn lệ phí a) Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính”.

    (căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC)

    - Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương:

    Các khoản lệ phí khác (lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn, giảm phí, lệ phí theo thẩm quyền.

    Trường hợp có khó khăn vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có văn bản phản ánh về Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể.

    Trước đó, ngày 12/7/2023, UBTVQH ban hành Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

    Theo đó, những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nào thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 gồm:

    - Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của UBTVQH;

    - Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

    - Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

    Xem bài viết liên quan: Từ 19/7/2023, những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nào thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025?

    Chính phủ công bố lộ trình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025

     
    191 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
    admin (19/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận