Bộ Tài chính đề xuất về Biên lai thu thuế, phí của doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #608209 17/01/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2218)
  Số điểm: 77575
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1636 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Tài chính đề xuất về Biên lai thu thuế, phí của doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử

  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính, thương mại điện tử.

  Theo dự thảo, Biên lai thu thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính là ấn chỉ thuế do cơ quan hải quan uỷ nhiệm cho doanh nghiệp tạo ra trên các thiết bị tin học, để ghi nhận thông tin số thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính phải thu của Khách hàng theo quy định pháp luật khi kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính, thương mại điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

  Biên lai phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

  Biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của biên lai đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

  Nguyên tắc tạo Biên lai thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  Biên lai phải được tạo vào cùng ngày hoặc ngày làm việc liền kề sau ngày (bao gồm cả ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) hoàn thành thủ tục hải quan hoặc đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng việc kiểm tra thực tế hàng hóa sẽ được thực hiện tại địa điểm thu gom hàng lẻ.

  Công khai Biên lai mẫu

  Các Doanh nghiệp trước khi sử dụng Biên lai tự tạo hoặc sử dụng Biên lai điện tử theo hướng dẫn gửi mẫu biên lai đến Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để cập nhật thông tin phát hành Biên lai trên trang thông tin điện tử của ngành Hải quan;

  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Biên lai mẫu, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi nhận được Biên lai mẫu có trách nhiệm thông báo thông tin Biên lai mẫu trên trang thông tin điện tử của ngành Hải quan. Trường hợp Biên lai mẫu không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi nhận được Biên lai mẫu của Doanh nghiệp phải có văn bản thông báo cho Doanh nghiệp biết trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Biên lai mẫu.

  Doanh nghiệp giao Biên lai cho khách theo hướng dẫn của Thông tư này khi làm xong thủ tục hải quan.

  Khách hàng được sử dụng biên lai hợp pháp để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai, khấu trừ thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính theo quy định.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/01/17/34.tt_178_tt_20240112160046.pdf

   
  93 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận