Bộ Tài chính ban hành Sổ tay nghiệp vụ xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hải quan

Chủ đề   RSS   
 • #569202 22/03/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Bộ Tài chính ban hành Sổ tay nghiệp vụ xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hải quan

  Sổ tay nghiệp vụ xử phạt VPHC lĩnh vực hải quan

  Sổ tay nghiệp vụ xử phạt VPHC lĩnh vực hải quan - Minh họa

  Ngày 3/3/2021, Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính ban hành Quyết định 376/QĐ-TCHQ ban hành Sổ tay nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Việc biên soạn sổ tay nghiệp vụ này nhằm giúp các cán bộ, công chức có thẩm quyền nâng cao hiệu quả công việc xử phạt VPHC và góp phần vào việc ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những hành vi phạm pháp.

  Sổ tay gồm 7 phần chính:

  Phần I: Xác định hành vi vi phạm hành chính

  Phần II: Nghiên cứu, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính

  Phần III: Soạn thảo quyết định xử phạt hành chính

  Phần IV: Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính

  Phần V: Phát hành và theo dõi thi hành quyết định xử phạt

  Phần VI: Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại vụ việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực Hải quan

  Phần VII: Lưu trữ, quản lý hồ sơ xử phạt và giải quyết khiếu nại xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

  Danh sách văn bản tham khảo về Xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng trong sổ tay bao gồm:

  1. Luật Xử lý vi phạm hành chính

  2. Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

  3. Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

  4. Thông tư 90/2000/TT-BTC ngày 11/1/2020 của Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

  5. Nghị định 20/2016/ND-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

  6. Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

  7. Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 2/10/2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giai người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật việt nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

  8. Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  9. Nghị định 126/2000/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

  10. Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

  11. Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

  12. Thông tư 105/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 153/2013/TT-BTC về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  13. Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật do Bộ Tài chính - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  14. Thông tư 16/2018/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  Xem chi tiết toàn bộ Sổ tay TẠI ĐÂY

  Cập nhật bởi vankhanhnhu ngày 22/03/2021 02:33:29 CH
   
  1749 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận