Bổ sung yêu cầu khởi kiện trước phiên tòa

Chủ đề   RSS   
 • #548717 08/06/2020

  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Bổ sung yêu cầu khởi kiện trước phiên tòa

  Có rất nhiều trường hợp sau khi nộp đơn khởi kiện, nguyên đơn lại muốn bổ dung thêm yêu cầu khởi kiện thì có được không? Việc bổ sung yêu cầu khởi kiện trước khi mở phiên tòa thì có 
  được Tòa án chấp nhận không?
   
  Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì đương sự có quyền giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định. Như vậy việc bổ sung yêu cầu khởi kiện là quyền của đương sự. Tuy nhiên không phải trong mọi trường hợp thì việc bổ sung yêu cầu khởi kiện đều được chấp nhận.
   
  Theo Khoản 7 Mục IV Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC có quy định như sau:
   
  Theo quy định tại Điều 5, khoản 4 Điều 70, khoản 2 Điều 71, khoản 3 Điều 200, khoản 2 Điều 210, Điều 243 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì:
   
  - Tòa án chấp nhận việc nguyên đơn thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện nếu việc thay đổi, bổ sung được thực hiện trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.
   
  - Tại phiên họp và sau phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải thì Tòa án chỉ chấp nhận việc đương sự thay đổi yêu cầu khởi kiện nếu việc thay đổi yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu.
   
  Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện nhưng bị đơn không rút hoặc chỉ rút một phần yêu cầu phản tố thì Tòa án ra quyết định đình chỉ đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và trong quyết định đó phải thể hiện rõ việc thay đổi địa vị tố tụng: bị đơn trở thành nguyên đơn, nguyên đơn trở thành bị đơn. Trường hợp nguyên đơn rút một phần yêu cầu thì Tòa án không ra quyết định đình chỉ riêng mà phải nhận xét trong phần Nhận định của Tòa án trong bản án và quyết định đình chỉ một phần yêu cầu trong phần Quyết định của bản án.
   
  => Như vậy, theo quy định này thì nguyên đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải thì Tòa án sẽ cấp nhận.
   
  Nếu bổ sung yêu cầu khởi kiện tại phiên họp và sau phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải thì Tòa án chỉ chấp nhận nếu việc bổ sung yêu cầu khởi kiện không vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu.
   
  1073 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận