Bổ sung thẩm quyền chấp thuận hoạt động ngoại hối

Chủ đề   RSS   
 • #597007 11/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bổ sung thẩm quyền chấp thuận hoạt động ngoại hối

  Ngày 30/12/2022, Thống đốc NHNNVN ban hành Thông tư 23/2022/TT-NHNN sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
   
  Cụ thể, bổ sung Điều 4a Thông tư 21/2014/TT-NHNN quy định thẩm quyền chấp thuận hoạt động ngoại hối đối với nguyên tắc hoạt động ngoại hối như sau:
   
  bo-sung-tham-quyen-chap-thuan-hoat-dong-ngoai-hoi
   
  (1) Bổ sung thẩm quyền chấp thuận hoạt động ngoại hối
   
  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, chấp thuận gia hạn hoạt động ngoại hối đối với các đối tượng sau:
   
  - Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính;
   
  - Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
   
  Khi đó, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền chấp thuận, chấp thuận gia hạn hoạt động ngoại hối cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở đặt tại địa bàn tỉnh, thành phố.
   
  Trừ các chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4a Thông tư 21/2014/TT-NHNN.
   
  (2) Thay đổi thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối
   
  Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 Thông tư 21/2014/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư số 28/2016/TT-NHNN) như sau:
   
  Bước 1: Khi có nhu cầu thực hiện hoạt động ngoại hối trên thị trường trong nước, thị trường quốc tế, ngân hàng thương mại lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Thông tư 21/2014/TT-NHNN gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp đến Bộ phận Một cửa NHNN. 
   
  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, NHNN có văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại bổ sung hồ sơ.
   
  (So hiện hành thì bổ sung hình thức gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Bộ phận Một cửa NHNN)
   
  Bước 2: Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư 21/2014/TT-NHNN, NHNN xem xét:
   
  - Chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước, thị trường quốc tế cho ngân hàng thương mại dưới hình thức cấp mới/cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép.
   
  - Chấp thuận hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước, thị trường quốc tế cho ngân hàng thương mại.
   
  Văn bản chấp thuận của NHNN cho ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế bao gồm các nội dung chính sau: 
   
  + Tên nghiệp vụ, sản phẩm, nhóm sản phẩm được thực hiện; thời hạn thực hiện.
   
  + Các hạn chế và điều kiện đảm bảo an toàn (nếu có). 
   
  + Văn bản chấp thuận hoạt động ngoại hối khác cho ngân hàng thương mại theo mẫu tại Phụ lục 04 đính kèm Thông tư 21/2014/TT-NHNN.
   
  - Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản cho ngân hàng thương mại và nêu rõ lý do.
   
  Bước 3: Trình tự, thủ tục chấp thuận gia hạn hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước, thị trường quốc tế cho ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định tại bước 1, bước 2.
   
  (3) Sửa đổi cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng
   
  Sửa đổi, bổ sung Điều 36 Thông tư 21/2014/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 35 Điều 1 Thông tư 28/2016/TT-NHNN) cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như sau:
   
  Làm đầu mối tiếp nhận, gửi văn bản lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc NHNN, thẩm định và trình Thống đốc NHNN đối với các hồ sơ đề nghị chấp thuận, chấp thuận gia hạn hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 4a Thông tư 21/2014/TT-NHNN.
   
  Làm đầu mối xử lý các vướng mắc liên quan đến việc chấp thuận, chấp thuận gia hạn hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 4a Thông tư 21/2014/TT-NHNN.
   
  (So với hiện hành thì đã bổ sung quyền hạn thẩm định và trình của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đối với hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)
   
  Xem thêm Thông tư 23/2022/TT-NHNN có hiệu lực ngày 15/02/2023 sửa đổi Thông tư 21/2014/TT-NHNN
   
  92 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận