Bổ sung quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí sự dụng ngân sách nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #589002 31/07/2022

  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 1350
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 12 lần


  Bổ sung quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí sự dụng ngân sách nhà nước

  Theo quy định mới Điều 86a Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

  1. Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 86a Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

  2. Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần ngân sách nhà nước, phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 86a Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

  3. Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia được thực hiện như sau:

  - Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc về Nhà nước;

  - Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần ngân sách nhà nước, phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước thuộc về Nhà nước;

  - Đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện quyền đăng ký quy định nêu trên. 

  Như vậy các tổ chức được sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhà nước giao và có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí đó. Trừ lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia thì quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ nếu sử dụng toàn bộ hoặc một phần nguồn ngân sách Nhà nước thì quyền nêu trên tương ứng với việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước sẽ thuộc về Nhà nước.

   
  28 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn leehuy97 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận