Bổ sung nhiều vật tư y tế được BHYT thanh toán

Chủ đề   RSS   
 • #399724 17/09/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4236 lần


  Bổ sung nhiều vật tư y tế được BHYT thanh toán

  Bộ Y tế vừa ban hành dự thảo Thông tư hướng dẫn về danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

  Theo đó, quỹ BHYT thanh toán chi phí vật tư y tế theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh, theo đơn vị tính của từng loại vật tư y tế quy định tại Danh mục này và giá mua vào của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định pháp luật về đấu thầu, phù hợp với phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT.

  Nếu cơ sở y tế ngoài công lập không chọn áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì quỹ BHYT thanh toán theo mặt hàng và đơn giá vật tư y tế đã trúng thầu của cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên cùng địa bàn.

  Đối với các loại vật tư y tế đã được kết cấu và được tính vào giá của dịch vụ kỹ thuật, giá ngày giường điều trị hoặc giá thu trọn gói theo ca bệnh theo quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, quỹ BHYT không thanh toán riêng.

  Trường hợp các loại vật tư y tế được xếp theo chuyên khoa này nếu được sử dụng trong các chuyên khoa khác thì vẫn được quỹ BHYT thanh toán.

  Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với các loại vật tư y tế có trong Danh mục vật tư y tế tại Thông tư này trong các trường hợp: đã được ngân sách nhà nước chi trả; sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi quyền lợi BHYT theo quy định.

  Đồng thời, Thông tư này cũng bổ sung nhiều vật tư y tế được BHYT thanh toán như: Van tim nhân tạo kèm giá đỡ sinh học, Van tim cơ học động mạch chủ có kèm đoạn mạch nhân tạo (ống van - động mạch chủ cơ học), Ống nối van sinh học có gắn sẵn van (ống van - động mạch phổi sinh học), Phim X- quang các loại, Dung dịch nhũ tương tích điện dương bảo vệ bề mặt nhãn cầu…

  Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. 

   
  8074 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #452633   26/04/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1698 lần


  Sau gần 02 năm dự thảo thì nội dung Thông tư này mới chính thức được ban hành, đó là Thông tư 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

   
  Báo quản trị |