Bổ sung đơn vị tư vấn trong việc lập kế hoạch cải tạo nhà chung cư

Chủ đề   RSS   
 • #590816 07/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1217)
  Số điểm: 42925
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1224 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bổ sung đơn vị tư vấn trong việc lập kế hoạch cải tạo nhà chung cư

  Bộ Xây dựng đang dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 
   
  cai-tao-nha-chung-cu
   
  Cụ thể, tại tại Chương III của Dự thảo Luật Nhà ở có sửa đổi một số quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, theo đó yêu cầu phải lập kế hoạch cùng với nội dung cải tạo được hoàn thiện phù hợp với thức tế.
   
  Lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
   
  Theo đó, tại Điều 82 Dự thảo Luật Nhà ở yêu cầu về kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Qua đó, sửa đổi nội dung trên cơ sở tách 1 phần từ Điều 111 Luật Nhà ở 2014Nghị định 69/2021/NĐ-CP như sau:
   
  Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có thể được lập, phê duyệt chung với kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương quy định tại Mục 3 Chương III Dự thảo Luật Nhà ở hoặc lập, phê duyệt riêng để làm cơ sở thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
   
  UBND cấp tỉnh giao cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trực tiếp lập hoặc thuê đơn vị tư vấn theo quy định của pháp luật về đấu thầu lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và báo cáo UBND cấp tỉnh phê duyệt.
   
  UBND cấp tỉnh chỉ phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư sau khi đã tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư theo quy định Dự thảo Luật Nhà ở và có danh mục nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ theo quy định tại Điều 76 Dự thảo Luật Nhà ở.
   
  Trường hợp sau khi phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mà có xuất hiện nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ theo quy định hoặc địa phương điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở có nội dung liên quan đến kế hoạch đã phê duyệt thì UBND cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh kế hoạch.
   
  Sau khi phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (bao gồm cả kế hoạch điều chỉnh), UBND cấp tỉnh phải đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND các cấp, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, gửi đến nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại để các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư biết, thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện. 
   
  So với hiện hành UBND cấp tỉnh chỉ có trách nhiệm rà soát, thống kê các loại nhà chung cư trên địa bàn của mình sau đó duyệt kế hoạch theo diện phải phá dỡ cải tạo và chưa thuộc diện phá dỡ. Thì dự thảo đã bổ sung khá chặt chẽ các quy định về lập kế hoạch rà soát, kiểm định chất lượng bằng việc bổ sung thuê đơn vị có chuyên môn tư vấn. 
   
  Nội dung kế hoạch cải tạo, xây dựng nhà chung cư
   
  Trong kế hoạch cải tạo, xây dựng nhà ở chung cư thì nội dung của kế hoạch cải tạo, xây dựng được Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, bổ sung như sau:
   
  Danh mục, địa điểm nhà chung cư, khu chung cư cần thực hiện cải tạo, xây dựng lại, trong đó phải xác định thời gian phá dỡ đối với từng loại nhà chung cư quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 76 của Dự thảo Luật Nhà ở (trong đó có quy định về nhà chung cư có quy định thời gian và nhà chung cư không có quy định về thời gian).
   
  Trường hợp cải tạo, xây dựng lại khu chung cư thì phải dự kiến thời gian thực hiện phá dỡ, xây dựng lại nhà chung cư đầu tiên của khu, dự kiến thời gian thực hiện phá dỡ, xây dựng các nhà chung cư còn lại trong khu.
   
  Dự kiến các nguồn vốn (bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các nguồn vốn khác) để thực hiện cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư, khu chung cư trên địa bàn.
   
  Trách nhiệm của các cơ quan chức năng và UBND các cấp trong việc thực hiện kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
   
  Các nội dung khác có liên quan. 
   
  Xem thêm Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
   
  184 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  lengockhanh0103@gmail.com (12/09/2022) ThanhLongLS (07/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590856   08/09/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 117 lần


  Bổ sung đơn vị tư vấn trong việc lập kế hoạch cải tạo nhà chung cư

  Cảm ơn bài viết của bạn. Theo mình biết thì Dự thảo Luật dành 01 Chương có 3 mục (Quy định chung; Kế hoạch, quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) trên cơ sở tách nội dung này tại mục 2 Chương VII Luật Nhà ở 2014 và đưa một số quy định từ Nghị định 69/2021/NĐ-CP lên như: thời hạn sử dụng nhà chung cư; các trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại; các hình thức cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; yêu cầu về kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; nội dung kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; nguyên tắc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời; bố trí nhà ở tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời.

   
  Báo quản trị |  
 • #590876   09/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1217)
  Số điểm: 42925
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1224 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn bạn đã chia sẻ thêm về vấn đề này, mình xin bổ sung trường hợp mà nhà chung cư có thực hiện cải tạo thì người ở chung cư sẽ được bố trí tái định cư theo quy định tại Điều 85 của Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung Điều 115 Luật Nhà ở 2014 như sau:

  1. Việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm cư (sau đây gọi chung là phương án bồi thường, tái định cư) để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chỉ được thực hiện sau khi có quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
   
  2. Trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này thì các doanh nghiệp tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án lập phương án bồi thường, tái định cư để các chủ sở hữu nhà chung cư quyết định lựa chọn.
   
  3. Trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì đơn vị trúng đấu thầu lập phương án bồi thường, tái định cư.
   
  4. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và tuân thủ phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt. Các chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định trong tổng mức đầu tư dự án.
   
  5. Việc bố trí nhà ở tái định cư được thực hiện thông qua hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở tái định cư theo quy định của Luật này.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/09/2022)