Bổ sung chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chủ đề   RSS   
 • #568314 27/02/2021

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Bổ sung chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

  Căn cứ theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành: 

  "Điều 5. Giáo viên mầm non hạng III - Mã số: V.07.02.05

  2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

  ...

  d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

  3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

  ... "

  "Điều 8. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

  Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch của một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư liên tịch này, như sau:

  2. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên mầm non chính (mã số 15a.206); "

  Điều 11. Điều khoản áp dụng

  1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch của một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư liên tịch này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được bổ nhiệm".

  =>Theo đó trong trường hợp được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo khoản 1 Điều 11 nêu trên thì cơ quan quản lý (Nhà trường) có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu. Như vậy thì phải đảm bảo các tiêu chuẩn của giáo viên mầm non hạng III theo Điều 5 nêu trên

   
  296 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận