Bổ sung 05 quy định về chế độ bảo hiểm thai sản

Chủ đề   RSS   
 • #503172 26/09/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Bổ sung 05 quy định về chế độ bảo hiểm thai sản

  Dự thảo thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

  - Đối với trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định nêu trên thì được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội

  - Không áp dụng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, khoản 2 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội trong thời gian người lao động đang nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động

  - Trong thời gian lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định tại Điều 40 của Luật bảo hiểm xã hội thì không thuộc đối tượng giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

  - Đối với người lao động đang làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên đóng một lần cho thời gian còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất thì thời gian này không được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên để xét điều kiện hưởng lương hưu.

  - Trong thời gian lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định tại Điều 40 của Luật bảo hiểm xã hội thì không thuộc đối tượng giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

  Dự thảo còn quy định chế độ bảo hiểm đối với:

  - Người lao động có thời gian công tác tại các chiến trường B, C

  - Người lao động đang làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  - Chế độ hưu trí

  xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   

   
  2120 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #503232   26/09/2018

  hoangtung2402
  hoangtung2402
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2018
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 2552
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 29 lần


  Nếu thông tư này được ban hành thì sẽ góp phần làm rõ hơn nhiều quy định liên quan đến chế độ thai sản cho người mẹ và sẽ giúp các cơ quan có thẩm quyền dễ dàng hơn trong việc áp dụng Luật bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, thông tư này còn quy định cụ thể chi tiết hơn vài trường hợp mà nghị định vẫn chưa giải thích rõ nên nếu thông tư này sớm có hiệu lức sẽ giúp các cơ quan, tổ chức dễ dàng áp dụng luật hơn.

   
  Báo quản trị |