Bộ Quốc phòng trả lời về tạm hoãn nhập ngũ với công dân là lao động duy nhất nuôi cha mẹ già

Chủ đề   RSS   
 • #599442 28/02/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2218)
  Số điểm: 77605
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1636 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Quốc phòng trả lời về tạm hoãn nhập ngũ với công dân là lao động duy nhất nuôi cha mẹ già

  Ngày 23/02/2023, Bộ Quốc phòng có câu trả lời đối với kiến nghị của một cử tri liên quan đến quy định hết độ tuổi lao động giữa Luật NVQS và Luật Lao động.

  Cụ thể, kiến nghị của cử tri với nội dung như sau:

  Luật Nghĩa vụ quân sựLuật Lao động còn có sự chồng chéo, chưa thống nhất với nhau. 

  Do Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi hết tuổi lao động là 70 tuổi, còn Luật Lao động (sửa đổi) quy định độ tuổi hết tuổi lao động là 60 tuổi, dẫn đến việc thanh niên trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ đã hết tuổi lao động là từ 60 tuổi trở lên bị gọi nhập ngũ. 

  Theo quy định Luật Nghĩa vụ quân sự thì vẫn gọi nhập ngũ vì cha mẹ tuy đã hết tuổi lao động nhưng vẫn còn khả năng lao động (70 tuổi). Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh các Luật trên cho thống nhất.

  Theo đó, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

  Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật được ban hành, điều chỉnh một số nội dung cơ bản như: 

  Quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS), đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tiêu chuẩn tuyển chọn về độ tuổi gọi nhập ngũ, sức khỏe, văn hóa, chính trị, đạo đức; chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân; chế tài xử phạt... đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về NVQS. 

  Sau hơn 7 năm thực hiện đã góp phần quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, đơn vị. Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, hằng năm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để bổ sung quân số cho các đơn vị thường trực và thay quân theo luật định, tạo nguồn lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao; góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

  Qua sơ kết, nghiên cứu, rà soát 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016-2021 của các địa phương, đơn vị và Bộ Quốc phòng; thực tiễn, quá trình triển khai thực hiện đã có những khó khăn, vướng mắc, trong đó có vấn đề về tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 “Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động...” (không quy định độ tuổi hết tuổi lao động là 70 tuổi như ý kiến của cử tri phản ánh) và chưa được cụ thể, thiếu chi tiết, dẫn đến không thống nhất trong quá trình thực hiện xét duyệt đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ ở địa phương.

  Bộ Quốc phòng tiếp thu, nghiên cứu, xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 theo chương trình soạn thảo Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực NVQS bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện góp phần thực hiện công bằng trong công tác tuyển quân.

  Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị liên quan đến vấn đề hết độ tuổi lao động.

  Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

   
  222 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599698   28/02/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4161
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Bộ Quốc phòng trả lời về tạm hoãn nhập ngũ với công dân là lao động duy nhất nuôi cha mẹ già

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn. Hiện nay Luật Nghĩa vụ quân sự đang thực sự chưa có những cơ chế nghiêm khắc đối với các đối tượng thuộc diện tham gia nghĩa vụ quân sự. Không chỉ quy định về việc tạm hoãn và những quy định liên quan đến tiêu chuẩn khám sức khỏe hay thiếu minh bạch trong quá trình tuyển chọn đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự. Vấn đề đề này cần phải kiểm soát chặt chẽ, phải sớm có những cơ chế mới, có thể điều chỉnh bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân sự trước khi tham gia học đại học.

   
  Báo quản trị |