Bộ Quốc phòng trả lời về kiến nghị nâng mức hỗ trợ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Chủ đề   RSS   
 • #606179 17/10/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74686
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Quốc phòng trả lời về kiến nghị nâng mức hỗ trợ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

  Vừa qua, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi kiến nghị đến Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng với nội dung: “Cử tri đề nghị Bộ nâng mức hỗ trợ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự để động viên tinh thần, công sức cống hiến của thanh niên khi tham gia nghĩa vụ quân sự” 

  Dựa trên kiến nghị của cử tri về nâng mức hỗ trợ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng có câu trả lời như sau:

  Chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân được quy định tại Điều 50 Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và tại Nghị định 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

  Trong những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã thường xuyên quan tâm và cơ bản bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định.

  Song, trước sự phát triển mọi mặt của đất nước, đặc biệt là thu nhập của người lao động phổ thông và mặt bằng chung của đời sống xã hội đã được nâng lên đáng kể, mức trợ cấp xuất ngũ còn thấp; do đó cần được nghiên cứu bổ sung cho phù hợp thực tiễn.

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 924/VPCP-NC ngày 12/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Quốc phòng lập đề nghị sửa đổi, bổ sung các Luật và Nghị định có liên quan đến Luật NVQS năm 2015 theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

  Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng kết thi hành Luật nghĩa vụ quân sự 2015, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự 2015 để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét thông qua và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

  Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng giao Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 nghiên cứu, tổng hợp nội dung liên quan và báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật NVQS trong thời gian tới.

  Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về năng mức hỗ trợ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

  Theo Bộ Quốc phòng

   
  77 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (14/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận