Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Cần Thơ về trần quân hàm cấp tướng và nâng tuổi nghỉ hưu cho cán bộ Quân đội

Chủ đề   RSS   
 • #557179 04/09/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Cần Thơ về trần quân hàm cấp tướng và nâng tuổi nghỉ hưu cho cán bộ Quân đội

   trần quân hàm cấp tướng và nâng tuổi nghỉ hưu cho cán bộ Quân đội

   Trần quân hàm cấp tướng và nâng tuổi nghỉ hưu cho cán bộ Quân đội - Ảnh minh họa

  (Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 288/BDN ngày 24 tháng 7 năm 2020, nội dung như sau: “Đề nghị các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy định thăng phong quân hàm cấp tướng đối với chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tương ứng với quân hàm Giám đốc Công an ở các đơn vị này; nâng tuổi nghỉ hưu cho phù hợp với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức nói chung, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm công tác” (Câu số 18).

  Ngày 29/8/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

  1. Tại khoản 1, 2, 3 Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008năm 2014, đã quy định cụ thể cấp bậc quân hàm cao nhất là cấp tướng đối với các chức vụ của sĩ quan; trong đó, không quy định đối với Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Việc bổ sung cấp bậc quân hàm cao nhất là cấp tướng đối với chức vụ của sĩ quan (trừ các chức vụ, chức danh đơn vị thành lập mới) do Quốc hội quyết định. Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến của cử tri và nghiên cứu đề xuất khi sửa Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng phải trên cơ sở cân đối chung giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, bảo đảm về số lượng cấp tướng theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 185-TB/TW ngày 28/10/2014.

  2. Về đề nghị nâng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan:

  Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014 đã quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan như sau:

  “1. Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm: Cấp úy: nam 46, nữ 46; Thiếu tá: nam 48, nữ 48; Trung tá: nam 51, nữ 51; Thượng tá: nam 54, nữ 54; Đại tá: nam 57, nữ 55; Cấp tướng: nam 60, nữ 55.

  2. Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 Điều này không quá 5 năm; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn”.

  Việc quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan xuất phát từ tính chất nhiệm vụ của Quân đội được xác định tại khoản 1, Điều 31 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam “tính chất, nhiệm vụ của Quân đội là ngành lao động đặc biệt”. Đây là chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho đội ngũ sĩ quan; do tính chất, nhiệm vụ đặc thù, nhìn chung sĩ quan phải thường xuyên tham gia huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu cùng hạ sĩ quan, binh sĩ trong điều kiện không gian, thời gian, môi trường thời tiết khắc nghiệt, nguy hiểm...; vì vậy, sĩ quan phải có đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

  Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ để trả lời cử tri.

  Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

   
  3664 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận