Bộ Quốc phòng: Không được quản lý doanh nghiệp cùng lĩnh vực công tác trong 1 năm kể từ ngày thôi chức vụ

Chủ đề   RSS   
 • #573632 15/07/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Bộ Quốc phòng: Không được quản lý doanh nghiệp cùng lĩnh vực công tác trong 1 năm kể từ ngày thôi chức vụ

  Thời hạn chưa được quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực mình công tác - Minh họa

  Thời hạn chưa được quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực mình công tác - Minh họa

  Đây là nội dung tại Thông tư 80/2021/TT-BQP quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Thông tư ban hành ngày 8/7/2021.

  Thông tư quy định “Người có chức vụ, quyền hạn” là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

  a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

  b) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; c) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong đơn vị;

  d) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

  “Người quản lý doanh nghiệp” là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Thông tư điều chỉnh hoạt động của người trực tiếp thực hiện công việc tại đơn vị cấp lữ đoàn và tương đương trở lên, thuộc các lĩnh vực:

  1. Kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế, trang bị, vật tư, hậu cần, kỹ thuật;

  2. Thanh tra quốc phòng;

  3. Quản lý nghiên cứu đề tài khoa học;

  4. Quản lý ngân hàng trong Quân đội;

  5. Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng thành lập hoặc được giao quản lý; người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý.

  Trong thời gian 12 tháng, kể từ khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội công tác thuộc lĩnh vực nêu trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

  Căn cứ đối tượng thuộc diện quản lý, Cơ quan cán bộ hoặc Cơ quan quân lực chủ trì, phối hợp với Cơ quan thanh tra cùng cấp xác định, tham mưu cho người có thẩm quyền việc áp dụng quy định tại Chương II Thông tư này và ghi trong quyết định thôi giữ chức vụ của người có chức vụ, quyền hạn.

  Ngoài ra, Thong tư còn quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

  Thông tư 80/2021/TT-BQP sẽ thay thế Thông tư 30/2010/TT-BQP và có hiệu lực thi hành từ 25/8/2021.

  Tải toàn văn Thông tư tại file đính kèm.

   
  1148 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn jacktran159 vì bài viết hữu ích
  admin (16/07/2021) ThanhLongLS (15/07/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận