Bộ Quốc phòng ban hành VBHN 01/VBHN-BQP quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội.

Chủ đề   RSS   
 • #600063 10/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2225)
  Số điểm: 77814
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Quốc phòng ban hành VBHN 01/VBHN-BQP quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội.

  Ngày 07/3/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP Thông tư quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội.

  Theo đó, Thông tư này quy định, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội.

  Xem và tải VBHN

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/10/VBHN01BQP.pdf

  (1) Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu

  Sĩ quan tại ngũ có tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 và các tiêu chuẩn sau thì có thể được bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu. Cụ thể:

  Tiêu chuẩn chung của cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội

  -  Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  - Mau mực về phẩm chất đạo đức; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi; lịch sự, văn hóa trong giao tiếp và phục vụ Nhân dân.

  -Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

  - Có độ tuổi theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; đủ các tiêu chí về đào tạo theo quy định của pháp luật; đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Tiêu chuẩn riêng

  - Là Chấp hành viên trung cấp trở lên.

  -  Có năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; tín nhiệm cao. 

  - Trường hợp bổ nhiệm lại phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chỉ huy, quản lý trong thời gian giữ chức Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án.

  (2) Trình tự, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

  Hằng năm, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng phối hợp với Thường vụ Đảng ủy cấp quân khu thống nhất quy hoạch nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu;

  Nhân sự đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thống nhất giữa Thường vụ Đảng uỷ cấp quân khu và Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; trường họp chưa được thống nhất, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định;

  Thường vụ Đảng uỷ cấp quân khu thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

  Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tổng hợp, rà soát tiêu chuẩn, hồ sơ nhân sự; lập danh sảch báo cáo Tổng cục Chính trị thẩm định; hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

  Hồ sơ bao gồm:

  - Bản tóm tắt lý lịch (T63);

  - Bản tự kiểm điểm của người được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

  - Bản kê khai tài sản, thu nhập;

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và văn bản khác có liên quan;

  - Văn bản đề nghị của Thường vụ Đảng uỷ cấp quân khu;

  - Văn bản thẩm định của Tổng cục Chính trị;

  - Tờ trình đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng;

  - Trường hợp bổ nhiệm tại chỗ phải có biên bản kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Phòng Thi hành án.

  Hồ sơ đề nghị của Thường vụ Đảng uỷ cấp quân khu gửi về Quân uỷ Trung ương qua Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.

  (3) Thời hạn giữ chức

  - Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn là 5 năm tính từ ngày quyết định có hiệu lực;

  - Nhân sự đề nghị bổ nhiệm lần đầu phải đủ độ tuổi công tác từ đủ 3 năm trở lên theo cấp bậc quân hàm quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Trường hợp cán bộ có năng lực, tín nhiệm cao, độ tuổi công tác không còn đủ 3 năm, nếu đề nghị bổ nhiệm lần đầu thì phải được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

  Xem chi tiết tại Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP có hiệu lực từ ngày 16/3/2023.

  Xem và tải VBHN

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/03/10/VBHN01BQP.pdf

   
  310 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận