Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức

Chủ đề   RSS   
 • #596853 04/01/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2225)
  Số điểm: 77784
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức

  Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2022/TT-BNV hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức ngày 31/12/2022. Theo đó, hướng dẫn về căn cứ và trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức.

  Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức

  Tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP đã quy định về căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức, bao gồm:

  - Vị trí việc làm;

  - Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

  - Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

  Theo đó, Thông tư 13/2022/TT-BNV hướng dẫn rõ căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức như sau:

  Việc xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính của các bộ, ngành, địa phương được căn cứ vào:

  - Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung do Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn theo quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

  - Mức độ phức tạp của công việc và số lượng biên chế công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  - Tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm.

  Khi xác định cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thì không tính công chức đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý.

  Trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức

  - Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 13/2022/TT-BNV và căn cứ danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế công chức bố trí theo từng vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức mình để xác định tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch công chức theo từng chuyên ngành tại cơ quan, tổ chức, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  - Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phê duyệt cơ cấu ngạch công chức phù hợp với mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của cơ quan sử dụng công chức.

  - Bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tham mưu, giúp người đứng đầu thực hiện việc xác định số lượng ngạch công chức và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Xem chi tiết tại Thông tư 13/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

   
  1609 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận