Bộ Nội vụ đề xuất 06 chức danh công chức cấp xã

Chủ đề   RSS   
 • #602175 29/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2141)
  Số điểm: 74916
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Nội vụ đề xuất 06 chức danh công chức cấp xã

  Dựa trên Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có một số đề xuất nổi bật sau:

  Không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã

  Theo Dự thảo Nghị định đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, công chức cấp xã có các chức danh sau đây:  

  (1) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự;

  (2) Văn phòng - thống kê; 

  (3) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); 

  (4) Tài chính - kế toán; 

  (5)Tư pháp - hộ tịch; 

  (6) Văn hóa - xã hội.

  Như vậy so với quy định hiện hành, công chức cấp xã không còn có chức danh Trưởng Công xã. 

  Theo Bộ Nội vụ, việc không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã là do đã bố trí Công an chính quy ở xã.

  Cán bộ cấp xã có những chức vụ nào?

  Theo đó, cán bộ cấp xã có các chức vụ như sau:

  - Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; 

  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 

  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; 

  - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

  - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

  - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

  - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); 

  - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

  Dự thảo Nghị định nêu rõ, Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy cấp xã.

  Đề xuất cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm

  Về phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, do chưa sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, do đó chưa thể quy định công chức cấp xã có chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã nên dự thảo Nghị định bổ sung quy định về phụ cấp kiêm nhiệm theo hướng: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm như đối với kiêm nhiệm chức danh cán bộ, công chức. 

  Đồng thời, giao UBND cấp tỉnh quyết định chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức giảm được so với quy định của Chính phủ.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định lấy ý kiến từ ngày 25/3-23/5/2023.

   
  262 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  danusa (04/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận