Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Chủ đề   RSS   
 • #602062 25/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Đây là nội dung tại Quyết định 308/QĐ-BNV 2023 ngày 21/4/2023 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 06/2023/NĐ-CP về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
   
  Theo đó, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng đầu vào công chức chi tiết như sau:
   
  bo-noi-vu-ban-hanh-ke-hoach-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc
   
  Mục đích Kế hoạch kiểm định chất lượng đầu vào công chức
   
  Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định 06/2023/NĐ-CP, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trong cả nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện.
   
  Ngoài ra, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị định 06/2023/NĐ-CP.
   
  Yêu cầu Kế hoạch kiểm định chất lượng đầu vào công chức
   
  - Các nhiệm vụ triển khai cần bám sát vào nội dung tổ chức thực hiện được quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 63/2022/NĐ-CP, Nghị định số 06/2023/NĐ-CP và Quyết định số 1216/QĐ-BNV.
   
  - Xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện Kế hoạch.
   
  - Việc thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, thiết thực và khả thi.
   
  - Bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho việc thực hiện Kế hoạch.
   
  Nội dung Kế hoạch kiểm định chất lượng đầu vào công chức
   
  (1) Xây dựng Thông tư
   
  Xây dựng Thông tư ban hành Quy chế và Nội quy tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hoàn thành trong quý II năm 2023.
   
  (2) Thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án.
   
  - Thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án; hoàn thành trong tháng 5/2023.
   
  - Xây dựng chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án, phục vụ kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án phục vụ kiểm định, xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án; bắt đầu từ tháng 8/2023.
   
  (3) Xây dựng phần mềm kiểm định
   
  - Xây dựng phần mềm tổ chức thi kiểm định; phần mềm xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi; hoàn thành trong Quý III/2023.
   
  - Xây dựng Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hoàn thành trong Quý III/2023.
   
  (4) Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức và Ban giám sát kỳ thi
   
  - Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức và Ban giám sát kỳ thi; hoàn thành trong Quý III/2023.
   
  - Tổ chức 03 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại 03 miền Bắc, Trung, Nam (thí sinh là các tình nguyện viên ở 03 miền, kết quả để thử nghiệm đánh giá chất lượng phần mềm và ngân hàng câu hỏi kiểm định); hoàn thành trong Quý IV/2023.
   
  (5) Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn
   
  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Nghị định số 06/2023/NĐ-CP (kết hợp tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành mà Bộ Nội vụ là cơ quan được giao xây dựng); dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2023.
   
  Xem thêm Quyết định 308/QĐ-BNV 2023 có hiệu lực ngày 21/4/2023.
   
  696 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (26/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận