Bộ NN&PTNT sẽ lấy ý kiến 08 Nghị định và 20 Thông tư trong năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #600924 30/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ NN&PTNT sẽ lấy ý kiến 08 Nghị định và 20 Thông tư trong năm 2023

  Ngày 28/3/2023 Bộ NN&PTNT có Công văn 1895/BNN-PC về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.
   
  Theo đó, trong năm 2023 Bộ sẽ tổ chức truyền thông, tiếp thị các chính sách lớn trong quá trình xây dựng 08 Nghị định và 20 Thông tư và thực hiện một số nội dung sau:
   
  bo-nnptnt-se-lay-y-kien-08-nghi-dinh-va-20-thong-tu-trong-nam-2023
   
  (1) Xây dựng nội dung truyền thông dễ hiểu, xúc tích
   
  Xây dựng nội dung truyền thông, tiếp thị chính sách trong dự thảo văn bản QPPL bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động theo hướng dẫn tại Công văn 2321/BNN-PC về việc tổ chức truyền thông, tiếp thị chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
   
  (2) Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp góp ý, phản biện
   
  Tổ chức truyền thông, tiếp thị về dự thảo chính sách thông qua việc tạo cơ chế, điều kiện, diễn đàn để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với các hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp thực tiễn.
   
  (3) Phối hợp với đơn vị truyền thông nhất là những vấn đề nhạy cảm
   
  Chủ động tổ chức, tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện truyền thông, tiếp thị các dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình lập đề nghị, xây dựng, thông qua, ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình chủ trì soạn thảo.
   
  (4) Ứng dụng công nghệ cho việc truyền thông chính sách
   
  Chủ động kết nối, phát triển mạng lưới truyền thông. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành. 
   
  Nghiên cứu và triển khai các mô hình truyền thông chính sách mới trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế để vận dụng linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách.
   
  (5) Cán bộ phụ trách truyền thông tham gia góp ý, phản biện
   
  Bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông, tiếp thị chính sách và bộ phận truyền thông, tiếp thị chính sách ở đơn vị tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông, tiếp thị chính sách bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
   
  (6) Xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách hằng năm 
   
  Hằng năm (từ năm 2023), xây dựng kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách của đơn vị và gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 31/12 để tổng hợp, trình Bộ ban hành Kế hoạch chung của Bộ.
   
  Riêng năm 2023, tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách năm 2023 của Bộ được ban hành theo Quyết định 697/QĐ-BNN-PC ngày 27/02/2023, tập trung vào: 
   
  -  Tổ chức truyền thông, tiếp thị các chính sách lớn trong quá trình xây dựng 08 Nghị định và 20 Thông tư. 
   
  - Tổ chức truyền thông, tiếp thị các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình tổ chức thực thi văn bản quy phạm pháp luật.
   
  Xem thêm Công văn 1895/BNN-PC ban hành ngày 28/3/2023.
   
  246 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (10/04/2023) ThanhLongLS (30/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601457   31/03/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4131
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Bộ NN&PTNT sẽ lấy ý kiến 08 Nghị định và 20 Thông tư trong năm 2023

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Hiện nay có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật được điều chỉnh, thay thế, sửa đổi bổ sung từ các Luật đến Nghị định đến Thông tư. Việc sửa đổi đồng loại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thể hiện rõ chúng ta đang thực hiện điều chỉnh các chính sách quản lý chung để phù hợp với thời kỳ hiện tại.

   
  Báo quản trị |