Bộ LĐTBXH hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán 2024

Chủ đề   RSS   
 • #607994 06/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ LĐTBXH hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán 2024

  Ngày 04/1/2024 Bộ LĐTBXH đã ban hành Công văn 41/LĐTBXH-NCC năm 2024 về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
   
  Thực hiện Quyết định 1583/QĐ-CTN năm 2023 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (gửi kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thêm một số điểm như sau:
   
   
  Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán 2024
   
  (1) Đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 1583/QĐ-CTN năm 2023:
   
  - Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà của Chủ tịch nước. 
   
  - Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất. Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.
   
  (2) Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định 1583/QĐ-CTN năm 2023:
   
  -Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 1583/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
   
  - Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 1583/QĐ-CTN thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
   
  - Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 1583/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.
   
  (3) Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định 1583/QĐ-CTN năm 2023:
   
  Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà.
   
  Tổ chức tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách 
   
  - Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở LĐTBXH phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.
   
  - Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do Ngân sách Trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cho các địa phương.
   
  - Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.
   
  - Căn cứ đối tượng nhận quà ngày tết Nguyên đán theo quy định, Phòng LĐTBXH lập danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước theo biểu mẫu số 01 đính kèm gửi Sở LĐTBXH.
   
  - Sở LĐTBXH căn cứ hồ sơ gốc của đối tượng kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà ngày tết Nguyên đán, gửi danh sách đã được phê duyệt về Phòng LĐTBXH để tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo biểu mẫu số 02 đính kèm về Bộ (Cục Người có công, Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/3/2024.
   
  Xem thêm Công văn 41/LĐTBXH-NCC năm 2024 ban hành ngày 04/1/2024.
   
  161 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận