Bộ LĐTBXH báo cáo kết quả cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi

Chủ đề   RSS   
 • #606229 19/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75790
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1941 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ LĐTBXH báo cáo kết quả cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi

  Ngày 17/10/2023 Bộ LĐTBXH vừa ban hành Công văn 4367/LĐTBXH-BTXH 2023 về việc báo cáo kết quả cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi.
   
  bo-ldtbxh-bao-cao-ket-qua-cap-the-bhyt-doi-voi-nguoi-cao-tuoi
   
  Tăng cường công tác nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
   
  Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, 
   
  Thủ tướng giao chỉ tiêu hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025
   
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 546/QĐ-TTg năm 2022 về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025, đơn cử:
   
  - Phối hợp các Bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách ổn định giai đoạn 2022 - 2025 cho nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng.
   
  - Phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các giải pháp đảm bảo đến năm 2023 có 100% đối tượng học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia BHYT.
   
  - Nghiên cứu bổ sung tiêu chí học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
   
  - Chỉ đạo việc xác định, lập danh sách các nhóm đối tượng thuộc diện quản lý kịp thời, đầy đủ.
   
  - Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng chính sách, pháp luật BHYT cho các đối tượng do Bộ quản lý.
   
  Tiếp tục có giải pháp bảo đảm bao phủ BHYT cho 5% người cao tuổi chưa có thẻ BHYT
   
  Ngày 07/7/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo 267/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại cuộc họp của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam năm 2023 chỉ đạo tiếp tục có giải pháp bảo đảm bao phủ BHYT cho 5% người cao tuổi chưa có thẻ BHYT.
   
  Giao Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp:
   
  (i) Hoàn thiện báo cáo đề xuất đưa vào Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 các nội dung về: giải pháp thực hiện cấp thẻ BHYT cho khoảng 5% người cao tuổi chưa có thẻ BHYT; giải pháp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình người cao tuổi; nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội đối với người cao tuổi từ 75 đến 80 tuổi; 
   
  (ii) Rà soát, đánh giá; xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Người cao tuổi nhằm ứng phó kịp thời xu hướng già hoá dân số và dân số già đang diễn ra ở Việt Nam.
   
  Để bảo đảm thực hiện mục tiêu bao phủ thẻ BHYT đối với người cao tuổi, ngày 11/10/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn 4059/LĐTBXH-BTXH về việc có giải pháp tăng cường cấp thẻ BHYT đối với người cao tuổi gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   
  Xem thêm Công văn 4367/LĐTBXH-BTXH 2023 ban hành ngày 17/10/2023.
   
  110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận