Bộ KH&ĐT hướng dẫn giải quyết nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm

Chủ đề   RSS   
 • #600004 08/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75535
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1931 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ KH&ĐT hướng dẫn giải quyết nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm

  Ngày 06/3/2023 Bộ KH&ĐT có Công văn 1554/BKHĐT-TCCB năm 2023 về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.
   
  Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn giải quyết nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm lao động thuộc trách nhiệm của Bộ KH&ĐT như sau:
   
  bo-khdt-huong-dan-giai-quyet-nghi-huu-truoc-tuoi-do-suy-giam
   
  Cụ thể,  Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối tiếp nhận đơn, hồ sơ đề nghị nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động của CCVC và tổng hợp, tham mưu báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương.
   
  Về thời điểm nghỉ hưu đối với CCVC đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động.
   
  Việc giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thực hiện theo trình tự, thủ tục ban hành kèm theo Văn bản này.
   
  Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động
   
  Căn cứ Điều 2019 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:
   
  NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  - Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
   
  - Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
   
  - Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
   
  NLĐ quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  - Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu.
   
  - Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH.
   
  Thủ tục xem xét nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động
   
  Trình tự, thủ tục xem xét, giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động đối với công chức, viên chức, NLĐ thuộc diện bộ quản lý:
   
  - CCVC có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi (do suy giảm khả năng lao động) báo cáo người đứng đầu đơn vị để biết và cho ý kiến.
   
  - Đơn của CCVC và ý kiến của Người đứng đầu đơn vị (trực tiếp tại Đơn của cá nhân hoặc bằng văn bản riêng) gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương.
   
  - Vụ Tổ chức cán bộ thông báo chủ trương của Lãnh đạo Bộ để Người đứng đầu đơn vị và CCVC được biết.
   
  Trường hợp Lãnh đạo Bộ đồng ý, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hướng dẫn và hoàn thiện thủ tục giới thiệu CCVC đi giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động.
   
  - Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi có kết luận giám định y khoa, CCVC báo cáo kịp thời kết quả giám định y khoa với Người đứng đầu đơn vị và gửi bản gốc hoặc bản sao (công chứng) về Vụ Tổ chức cán bộ.
   
  Trường hợp CCVC đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ký ban hành quyết định nghỉ hưu và hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định.
   
  Xem thêm Công văn 1554/BKHĐT-TCCB ban hành ngày 06/3/2023 
   
  107 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (13/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận