Bộ KH&ĐT đính chính Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #605480 16/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1985)
  Số điểm: 65056
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1698 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ KH&ĐT đính chính Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh

  Ngày 12/9/2023 Bộ KH&ĐT ban hành Công văn 7498/BKHĐT-ĐKKD năm 2023 về việc đính chính Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023.
   
  dinh-chinh-giay-de-nghi-bo-sung-cap-nhat-thong-tin-dang-ky-ho-kinh-doanh
   
  (1) Đính chính Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh
   
  Cụ thể, sự việc do sơ suất kỹ thuật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đính chính 01 sai sót tại biểu mẫu “Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh” ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:
   
  Tại Phụ lục III-7 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT:
   
  Mục 6:
   
  6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):
   
  □ Căn cước công dân                       □ Chứng minh nhân dân
   
  Nay xin sửa lại là:
   
  6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):
   
  □ Cá nhân                                         □ Các thành viên hộ gia đình
   
  Do đó, căn cứ thông báo trên mẫu Giấy đề nghị bổ sung/cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh như sau:
   
  tải  Giấy đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh
   
  (2) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm những hồ sơ nào?
   
  Căn cứ Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:
   
  - Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định này. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:
   
  + Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
   
  + Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này;
   
  + Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
   
  + Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
   
  - Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.
   
  - Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
   
  - Hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.
   
  - Hộ kinh doanh có quyền yêu cầu Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và nộp phí theo quy định.
   
  Xem thêm Công văn 7498/BKHĐT-ĐKKD năm 2023 ban hành ngày 12/9/2023.
   
  79 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận