Bộ GTVT hướng dẫn rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc

Chủ đề   RSS   
 • #605676 26/09/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2218)
  Số điểm: 77605
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1636 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ GTVT hướng dẫn rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc

  Ngày 15/9/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Công văn 10353/BGTVT-KHĐT về việc hướng dẫn rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc theo Công điện 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 về việc rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương, để có cơ sở báo cáo các cấp có thẩm quyền, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  (1) Nghiên cứu, rà soát quy hoạch tỉnh/thành phố đã và đang được triển khai về định hướng phát triển các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu đô thị mới, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế... để tổng hợp, thống kê nhu cầu kết nối với hệ thống đường bộ cao tốc trên địa bàn (bao gồm các tuyến đường bộ đang khai thác, đang đầu tư và theo quy hoạch). 

  Lưu ý khi quy hoạch xây dựng đầu tư các tuyến đường của địa phương kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả cao nhất có thể.

  (2) Việc kết nối đường bộ cao tốc phải tuân thủ quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 25/2023/NĐ-CP ngày 19/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc. 

  Các vị trí kết nối (là nút giao khác mức liên thông với đường bộ cao tốc) phải bảo đảm khoảng cách theo quy định tại Mục 8.4 TCVN 5729:2012 (Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế).

  (3) Rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất đầu tư các tuyến kết nối hoặc bổ sung/hoàn thiện nút giao khác mức liên thông. Các đề xuất đầu tư phải phù hợp với hiện trạng, quy hoạch của tuyến kết nối/nút giao khác mức liên thông, tiến trình đầu tư công trình, dự án có liên quan để bảo đảm kết nối hiệu quả, đồng bộ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư. Đối với các tuyến kết nối/nút giao khác mức liên thông cần đầu tư ngay, đề nghị thuyết minh làm rõ các nội dung:

  - Sự cần thiết đầu tư: làm rõ việc kết nối đường bộ cao tốc với các đô thị, khu chức năng quan trọng của địa phương, trường hợp khoảng cách với nút giao liền kề từ 5km đến 10km, đề nghị thuyết minh chi tiết sự cần thiết bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo quy định Mục 8.4.2 TCVN 5729:2012.

  - Phạm vi, quy mô đầu tư (số làn xe, đầu tư phân kỳ hay hoàn chỉnh).

  - Sơ bộ tổng mức đầu tư.

  - Nguồn vốn: địa phương nghiên cứu ưu tiên bố trí vốn và chủ động các nguồn lực để đầu tư:

  (i) các tuyến kết nối thuộc thẩm quyền đầu tư của địa phương; 

  (ii) các nút giao khác mức, tuyến kết nối thuộc nhiệm vụ, dự án đã được phân cấp đầu tư; 

  (iii) các nút giao khác mức với đường bộ cao tốc đang khai thác theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 25/2023/NĐ-CP

  Đối với tuyến kết nối/nút giao khác mức thuộc thẩm quyền đầu tư của Trung ương, đề nghị bổ sung thống kê để rà soát, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

  - Tiến trình đầu tư: thuyết minh bảo đảm phù hợp tiến trình đầu tư, thời điểm hình thành các đô thị, khu chức năng, các khu vực phát sinh nhu cầu vận tải; tiến trình đầu tư tuyến đường bộ cao tốc.

  Văn bản rà soát bao gồm phần thuyết minh đề xuất các tuyến kết nối/nút giao khác mức liên thông cần đầu tư ngay và phụ lục thống kê nhu cầu kết nối theo Biểu mẫu gửi kèm, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ GTVT trước ngày 05/10/2023.

  Xem và tải Phụ lục

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/26/phu-luc.docx

  (4) Giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông rà soát, đánh giá sự phù hợp các kiến nghị của địa phương theo các quy định pháp hiện hành liên quan đến việc kết nối đường bộ cao tốc (về khoảng cách giữa các nút giao, phạm vi, quy mô đầu tư nút giao/tuyến kết nối...); Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công điện 769/CĐ-TTg.

  Xem chi tiết tại Công văn 10353/BGTVT-KHĐT ngày 15/9/2023.

   
  73 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận