Bộ GTVT: Gia hạn hiệu lực của GPLX nếu hết hạn khi địa phương thực hiện Chỉ thị 16

Chủ đề   RSS   
 • #576112 04/10/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Bộ GTVT: Gia hạn hiệu lực của GPLX nếu hết hạn khi địa phương thực hiện Chỉ thị 16

  Đây là Chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn 10234/BGTVT-ATGT v/v cấp đổi, cấp lại GPLX tại cái địa phương áp dụng Chỉ thị 16 được ban hành ngày 29/9/2021.

  Gia hạn hiệu lực GPLX hết hạn tại các địa phương thực hiện CT 16 - Minh họa

  Gia hạn hiệu lực GPLX tại các địa phương thực hiện CT 16 - Minh họa

  Sau khi nhận được kiến nghị của Tổng cụ Đường bộ và một số tỉnh, thành về về việc tháo gỡ khó khăn khi cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

  Các đơn vị liên quan tạo điều kiện, cho phép cho người cư trú, người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, khu vực địa phương áp dụng Chỉ thị 16 mà có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng được thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo hướng dẫn dưới đây:

  a) Ngày hết hạn của Giấy phép lái xe để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại Điều 36, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được tính bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên Giấy phép lái xe cộng thêm thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16;

  b) Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo điểm a mục này là 01 tháng kể từ ngày địa phương kết thúc áp dụng Chỉ thị 16, đồng thời áp dụng theo từng đợt địa phương áp dụng Chỉ thị 16.

  Như vậy có thể hiểu rằng nếu GPLX của người dân hết hạn trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 thì GPLX sẽ được gia hạn cho đến khi địa phương kết thúc thực hiện chỉ thị. Sau khi thời gian thực hiện chỉ thị kết thúc, người dân có 1 tháng để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại.

   
  706 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận