Bộ GDĐT thông báo TIẾP NHẬN 18 chỉ tiêu công chức năm 2021 (không thi tuyển, xét tuyển)

Chủ đề   RSS   
 • #572018 02/06/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Bộ GDĐT thông báo TIẾP NHẬN 18 chỉ tiêu công chức năm 2021 (không thi tuyển, xét tuyển)

  Tiếp nhận 18 chỉ tiêu công chức ngành giáo dục 2021 - Minh họa

  Tiếp nhận 18 chỉ tiêu công chức ngành giáo dục 2021 - Minh họa

  Đây là nội dung tại Thông báo 507/TB-BGDĐT về việc tiếp nhận vào làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Xin trích dẫn một số nội dung quan trọng của Thông báo này.

  1. Các vị trí tiếp nhận:

  - 2 công chức làm việc tại Vụ Giáo dục Trung học

  - 1 công chức làm việc tại Vụ Giáo dục dân tộc

  - 1 công chức làm việc tại Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  - 2 công chức làm việc tại Vụ Kế hoạch – Tài Chính

  - 2 công chức làm việc tại Thanh tra

  - 2 công chức làm việc tại Cục Quản lý chất lượng

  - 3 công chức làm việc tại Cục Cơ sở vật chất

  - 3 công chức làm việc tại Cục Công nghệ thông tin

  - 2 công chức làm việc tại Cục Hợp tác quốc tế

  (Xem thông tin chi tiết về vị trí tiếp nhận, mô tả công việc ví trí tiếp nhận tại file đính kèm)

  2. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận

  2.1. Đối tượng tiếp nhận:

  a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; b) Cán bộ, công chức cấp xã;

  c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yêu nhưng không phải là công chức;

  d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

  đ) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

  2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

  a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Mục II của Thông báo này đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  - Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Mục II của Thông báo này phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Mục II của Thông báo này làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

  - Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Mục II của Thông báo này chỉ thực hiện việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

  Xem chi tiết Thủ tục, quy trình, hồ sơ tiếp nhận và tải Thông báo tại file đính kèm.

   
  727 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận