Bộ GD&ĐT sẽ lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào chương trình học

Chủ đề   RSS   
 • #603229 14/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ GD&ĐT sẽ lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào chương trình học

  Ngày 13/6/2023 Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch 1043/KH-BGDĐT năm 2023 triển khai thực hiện dự án “tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trong ngành giáo dục.
   
  Theo đó, để thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”, Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch, cụ thể như sau:
   
  bo-gddt-se-long-ghep-noi-dung-phong-chong-ma-tuy-vao-chuong-trinh-hoc
   
  Mục đích tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học
   
  - Xác định các nhiệm vụ, giải pháp, hoạt động triển khai thực hiện tại Quyết định 356/QĐ-BGDĐT năm 2023 phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”.
   
  Thúc đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và kỹ năng phòng, chống ma túy (PCMT) cho đội ngũ cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động (gọi chung là nhà giáo) và học sinh, sinh viên (HSSV) trong các cơ sở giáo dục phổ thông; các đại học, học viện; các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm (các nhà trường).
   
  - Tạo môi trường và cơ chế hoạt động PCMT, tạo chuyển biến mang tính đột phá về trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tệ nạn ma túy cho đội ngũ nhà giáo và HSSV.
   
  - Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.
   
  - Tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện hệ thống văn bản về phòng, chống ma túy trong Ngành giáo dục; phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
   
  - Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở GD&ĐT, đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm chủ động xây dựng và tích cực triển khai kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.
   
  Nhiệm vụ tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học
   
  Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”, cụ thể như sau:
   
  - Thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo (hoặc Tiểu Ban Chỉ đạo) phòng, chống ma túy trong trường học; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (hoặc Tiểu Ban Chỉ đạo) phòng, chống ma túy trong trường học.
   
  - Tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma tuý tại các nhà trường.
   
  - Tổ chức truyền thông phòng, chống ma túy trong nhà trường.
   
  - Xây dựng, triển khai bộ tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên.
   
  - Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma tuý.
   
  - Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong các hoạt động giáo dục của các cấp học.
   
  - Tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội.
   
  - Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.
   
  - Tăng cường công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong trường học.
   
  (Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được phân công triển khai thực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).
   
  Xem thêm Kế hoạch 1043/KH-BGDĐT năm 2023 ban hành ngày 13/6/2023
   
  383 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận