Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên

Chủ đề   RSS   
 • #604676 11/08/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1850)
  Số điểm: 64410
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1377 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên

  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3759/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên.

  Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở GDĐT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên như sau:

  (1) Đẩy mạnh các hoạt động góp phần xây dựng xã hội học tập.

  (2) Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ.

  (3) Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở Giáo dục thường xuyên.

  (4) Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các Chương trình Giáo dục thường xuyên.

  (5) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở Giáo dục thường xuyên.

  (6) Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở Giáo dục thường xuyên thiết thực, hiệu quả; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT đối với các cơ sở Giáo dục thường xuyên.

  (7) Đẩy mạnh công tác truyền thông.

  (8) Công tác báo cáo, thi đua, khen thưởng.

  Trong đó, một số nhiệm vụ về đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở Giáo dục thường xuyên như sau:

  - Tham mưu với UBND tỉnh trong việc kiện toàn cơ cấu, tên gọi và phân công nhiệm vụ đơn vị chuyên trách quản lý lĩnh vực GDTX tại Sở GDĐT phù hợp để đảm bảo công tác quản lý hoạt động GDTX được hiệu quả.

  - Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở GDTX; chính sách ưu đãi đối với cơ sở GDTX tư thục và hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo dục;

  - Xây dựng quy định về cơ chế thu (khoản thu, mức thu), quản lý học phí, giá dịch vụ đối với GDTX phù hợp với điều kiện của địa phương và quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, phê duyệt lộ trình tự chủ của Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN- GDTX đảm bảo hiệu quả, chất lượng và khả thi;

  - Kịp thời tăng cường CSVC, trang thiết bị và chủ động nguồn ngân sách biên soạn tài liệu, tập huấn chuyên môn cho các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX để bảo đảm các điều kiện dạy và học theo Chương trình GDTX cấp THCS, THPT. Chỉ đạo để phát huy tối đa nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giúp tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ GDTX

  - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong quản lý GDTX, quản trị cơ sở GDTX, trong dạy học, quản lý và kiểm tra, đánh giá thực hiện các chương trình GDTX; 

  - Tăng cường quản lý hệ thống hồ sơ sổ sách của trung tâm theo hướng quản lý hồ sơ điện tử để từng bước thay thế hồ sơ giấy; 

  - Chỉ đạo các trung tâm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số; khuyến khích phát triển kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ chung trong các cơ sở GDTX, nhất là trong các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX.

  Xem chi tiết tại  Công văn 3759/BGDĐT-GDTX ngày 28/7/2023.

   
  978 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận