Bố đơn thân có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Chủ đề   RSS   
 • #603676 30/06/2023

  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Bố đơn thân có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

  1. Nghĩa vụ quân sự là gì? Điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự

  Khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định rõ: Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

  Theo đó, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú… đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

  Đồng thời, tại Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 cũng quy định công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ:

  - Có lý lịch rõ ràng;

  - Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

  - Có đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

  - Có trình độ văn hóa phù hợp.

  2. Tuổi nghĩa vụ quân sự 2023 là bao nhiêu?

  Cũng như các năm trước đây, năm 2023 tới đây, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự vẫn là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi. Đây là quy định tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành.

  3. Bố đơn thân có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không?

  Hiện nay, theo quy định tại Khoản 11 Điều 11 Luật dân quân tự vệ 2019 quy định về trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ như sau:

  - Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú dưới 36 tháng tuổi; đàn ông độc thân chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi: Những người thuộc nhóm này được miễn nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong một thời gian tạm thời.

  - Những người không đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ: Những người được xem là không đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ do lý do sức khỏe sẽ được miễn nghĩa vụ tạm thời.

  - Những người có vợ hoặc chồng đang là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan hoặc binh sĩ trong Quân đội nhân dân: Những người có vợ hoặc chồng đang phục vụ trong Quân đội nhân dân ở bất kỳ vị trí nào được nêu trên đều được miễn nghĩa vụ tạm thời.

  - Những người có vợ hoặc chồng đang là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ hoặc công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân: Những người có vợ hoặc chồng đang phục vụ trong Công an nhân dân với vai trò sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ hoặc công nhân đều được miễn nghĩa vụ tạm thời.

  - Những người có vợ hoặc chồng là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật: Những người có vợ hoặc chồng đang công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật đều được miễn nghĩa vụ tạm thời.

  - Những người lao động duy nhất trong hộ nghèo hoặc hộ gần nghèo; người phải chăm sóc trực tiếp cho các thành viên trong gia đình không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; người trong gia đình bị ảnh hưởng nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, hoặc dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã), hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công dân cư trú hoặc làm việc xác nhận: Những người lao động duy nhất trong hộ nghèo hoặc hộ gần nghèo, người phải chăm sóc trực tiếp cho các thành viên trong gia đình không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, và người trong gia đình bị ảnh hưởng nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, hoặc dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đều được miễn nghĩa vụ tạm thời.

  - Vợ hoặc chồng, một con của thương binh, bệnh binh hoặc người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%: Vợ hoặc chồng, một con của thương binh, bệnh binh hoặc người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% đều được miễn nghĩa vụ tạm thời.

  - Những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội hoặc cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; người đang làm việc, học tập hoặc sống ở nước ngoài: Những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội hoặc cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cũng như những người đang làm việc, học tập hoặc sống ở nước ngoài đều được miễn nghĩa vụ tạm thời.

  Như vậy, nam giới là bố đơn thân, có trách nhiệm chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự tạm thời. Điều này có nghĩa là trong thời gian con dưới 36 tháng tuổi, quý khách sẽ không phải tham gia nghĩa vụ Dân quân tự vệ.

  Tuy nhiên, sau khi con đã tròn 36 tháng tuổi, vẫn có thể phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu không có trường hợp miễn nghĩa vụ khác.

   

   
  195 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận