Bộ đội nhập ngũ bao lâu thì được hưởng ngày phép năm?

Chủ đề   RSS   
 • #610557 13/04/2024

  btrannguyen
  Top 500
  Lớp 4

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (376)
  Số điểm: 5999
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 97 lần


  Bộ đội nhập ngũ bao lâu thì được hưởng ngày phép năm?

  Bộ đội gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ sẽ được nghỉ phép bao nhiêu ngày trong năm? Có trường hợp nào được nghỉ phép ngoài ngày phép năm theo quy định không?

  Sĩ quan bộ đội được nghỉ phép bao nhiêu ngày trong năm?

  Theo Thông tư 153/2017/TT-BQP quy định về chế độ nghỉ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam quy định như sau:

  - Sĩ quan tại ngũ được hưởng các chế độ nghỉ sau:

  + Nghỉ phép hằng năm;

  + Nghỉ phép đặc biệt;

  + Nghỉ ngày lễ, tết;

  + Nghỉ an điều dưỡng;

  + Nghỉ hằng tuần;

  + Nghỉ chuẩn bị hưu.

  Trong đó, chế độ nghỉ phép năm được quy định như sau:

  - Sĩ quan được nghỉ phép hằng năm như sau:

  + Dưới 15 năm công tác được nghỉ 20 ngày;

  + Từ đủ 15 năm công tác đến dưới 25 năm công tác được nghỉ 25 ngày;

  + Từ đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ 30 ngày.

  - Sĩ quan ở đơn vị đóng quân xa gia đình (vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ (cả bên chồng và bên vợ); người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân) khi nghỉ phép hằng năm được nghỉ thêm:

  + 10 ngày đối với các trường hợp:

  Đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên;

  Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300 km trở lên;

  Đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK.

  + 05 ngày đối với các trường hợp:

  Đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km;

  Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km trở lên và có hệ số khu vực 0,5 trở lên;

  Đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực.

  Như vậy, ngoài chế độ phép năm thì sĩ quan bộ đội còn được nghỉ thêm các ngày như lễ, tết, nghỉ phép đặc biệt,...

  Quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ phép bao nhiêu ngày trong năm?

  Theo Thông tư 113/2016/TT-BQP (được sửa đổi bởi Thông tư 109/2021/TT-BQP) quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng như sau:

  - Nghỉ hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Bộ luật lao động và quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

  + Nghỉ hằng tuần;

  + Nghỉ phép hằng năm;

  + Nghỉ phép đặc biệt;

  + Nghỉ ngày lễ, tết;

  + Nghỉ an dưỡng, điều dưỡng;

  + Nghỉ chuẩn bị hưu;

  - Nghỉ chế độ ốm đau, chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  Trong đó, chế độ nghỉ phép hằng năm như sau: 

  - Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép hằng năm như sau:

  + Dưới 15 năm công tác được nghỉ 20 ngày;

  + Từ đủ 15 năm công tác đến dưới 25 năm công tác được nghỉ 25 ngày;

  + Từ đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ 30 ngày.

  - Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đóng quân ở đơn vị xa gia đình (nơi cư trú của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng) khi nghỉ phép hằng năm được nghỉ thêm:

  + 10 ngày khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  Đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên;

  Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300 km trở lên;

  Đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và ở Nhà giàn DK1.

  + 05 ngày khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  Đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km;

  Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km và có hệ số khu vực 0,5 trở lên;

  Đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực.

  Như vậy, ngoài nghỉ phép năm, bộ đội là quân nhân chuyên nghiệp cũng được nghỉ các dịp như lễ tết, nghỉ phép đặc biệt,...

  Bộ đội nhập ngũ được nghỉ phép bao nhiêu ngày trong năm?

  Theo Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, chế độ nghỉ phép của bộ đội nhập ngũ như sau:

  - Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi thì được nghỉ phép hàng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

  - Hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 05 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành nếu:

  + Gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng 

  + Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích 

  + Hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

  Như vậy, bộ đội nhập ngũ cũng được nghỉ phép năm 10 ngày nếu đã phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi, ngoài ra cũng sẽ được nghỉ các chế độ nghỉ phép đặc biệt.

   
  131 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận