Bộ đội nghĩa vụ xuất ngũ năm 2024 được hưởng những chế độ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #610637 17/04/2024

  phucpham2205
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (479)
  Số điểm: 8374
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 175 lần
  SMod

  Bộ đội nghĩa vụ xuất ngũ năm 2024 được hưởng những chế độ gì?

  Điều kiện xuất ngũ của bộ đội nghĩa vụ 2024 là gì? Bộ đội nghĩa vụ xuất ngũ 2024 thì được hưởng những chế độ gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

  (1) Điều kiện xuất ngũ năm 2024 là gì?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được hướng dẫn bởi Thông tư 279/2017/TT-BQP về điều kiện xuất ngũ như sau:

  Xuất ngũ đúng thời hạn: Khi đã phục vụ tại ngũ đủ thời hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự 2015

  Xuất ngũ sau thời hạn: Khi đã phục vụ tại ngũ đủ thời hạn như đã nêu trên và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

  Xuất ngũ trước thời hạn: Khi thuộc một trong những trường hợp như sau:

  - Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ. 

  - UBND cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, cụ thể: 

  + Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động.

  + Trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra.

  + Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

  - UBND cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện miễn gọi nhập ngũ quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, cụ thể: 

  + Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

  + Một anh hoặc một em của liệt sĩ.

  + Một con của thương binh hạng hai.

  + Một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 

  + Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên. 

  - Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA.

  Trong thời gian kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, trường hợp có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn hoặc không đủ tiêu chuẩn sức khỏe hoặc không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 3 thì được giải quyết xuất ngũ.

  (2) Bộ đội nghĩa vụ xuất ngũ năm 2024 được hưởng những ưu tiên gì?

  Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường mà bộ đội tham gia nghĩa vụ khi xuất ngũ được hưởng như sau:

  - Bên cạnh chế độ BHXH một lần được hưởng theo quy định, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm xuất ngũ. 

  - Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: 

  + Dưới 01 tháng: Không được hưởng trợ cấp xuất ngũ.

  + Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng: Được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở; từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở. 

  - Có thời hạn phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng: Được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. 

  - Trường hợp hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm xuất ngũ.

  - Được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng/người.

  - Được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

  Như vậy, năm 2024, khi xuất ngũ bộ đội tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng những chế độ hỗ trợ như đã nêu trên.

  (3) Hỗ trợ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ

  Bên cạnh những chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường như đã nêu tại mục (2) thì bộ đội xuất ngũ còn được hỗ trợ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm được quy định tại Điều 8 Nghị định 27/2016/NĐ-CP như sau:

  - Trường hợp trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc CSGD nghề nghiệp, CSGD đại học thì được bảo lưu kết quả và được tiếp nhận vào học tại các trường đó. 

  - Trường hợp hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ nếu có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề thì được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP.

  - Trường hợp trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Nếu đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. Trường hợp cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp đó cũng đã giải thể hoặc không có cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp thì Sở LĐTBXH có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan cùng cấp để giải quyết việc làm.

  - Trường hợp trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Nếu tổ chức đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với bộ đội xuất ngũ sẽ được thực hiện như đối với NLĐ của tổ chức theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

  Tại đây, cơ quan BHXH địa phương nơi tổ chức kinh tế nói trên đóng BHXH có trách nhiệm thanh toán chế độ BHXH theo quy định hiện hành. 

  Bên cạnh đó, bộ đội xuất ngũ sẽ được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ sở kinh tế đó.

  - Trường hợp xuất ngũ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 và Khoản 1 Điều 48 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng Điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức. Thời gian tập sự sẽ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

  Tổng kết lại, tùy vào việc xuất ngũ là trước thời hạn, đúng thời hạn hay sau thời hạn mà sẽ có những điều kiện khác nhau. Bên cạnh những chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường thì bộ đội khi xuất ngũ nghĩa vụ khi xuất ngũ còn được hưởng các chế độ hỗ trợ đào tạo, học nghề và giải quyết việc làm theo quy định của pháp luật.

   
  133 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận