Bộ đội Biên phòng sẽ được hưởng những chế độ nào?

Chủ đề   RSS   
 • #610445 11/04/2024

  btrannguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 4885
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 71 lần


  Bộ đội Biên phòng sẽ được hưởng những chế độ nào?

  Bộ đội Biên phòng được hiểu cơ bản là thành phần Quân đội nhân dân canh giữ, bảo vệ khu vực biên giới Việt Nam. Vậy, Bộ đội Biên phòng chính xác có chức năng gì? Bộ đội Biên phòng sẽ được hưởng những chế độ nào?

  Bộ đội Biên phòng là lực lượng nào?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 như sau:

  - Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

  - Bộ đội Biên phòng có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước chính sách, pháp luật về biên phòng; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

  Theo Điều 23 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 quy định:

   - Ngày 03 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng, Ngày biên phòng toàn dân.

  - Tên giao dịch quốc tế của Bộ đội Biên phòng Việt Nam là Vietnam Border Guard.

  - Bộ đội Biên phòng sử dụng con dấu có hình Quốc huy trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  Như vậy, Bộ đội Biên phòng là một trong các lực lượng vũ trang nhân dân. Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

  Bộ đội biên phòng sẽ được hưởng những chế độ nào?

  Theo Điều 27 Luật Biên phòng Việt Nam 2020, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng như sau:

  - Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng ở khu vực biên giới được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

  - Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được hưởng chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù phù hợp với tính chất công tác và địa bàn hoạt động do Chính phủ quy định.

  Theo đó, Điều 4 Nghị định 106/2021/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng như sau:

  - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo có thời gian từ 05 năm trở lên:

  Nếu có nhu cầu chuyển gia đình đến định cư ổn định cuộc sống lâu dài ở khu vực biên giới, hải đảo được:

  + Chính quyền địa phương nơi chuyển đến ưu tiên giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; 

  + Hỗ trợ về chỗ ở, nhà ở cho gia đình, việc làm cho vợ hoặc chồng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng 

  + Được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định.

  - Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngoài được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trong Quân đội còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hải đảo.

  - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng đang có thời gian công tác liên tục từ đủ 05 năm trở lên ở khu vực biên giới đất liền, đảo, quần đảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo.

  Trường hợp chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo được quy định tại nhiều văn bản thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chế độ, chính sách đó.

  - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng khi làm cán bộ tăng cường xã biên giới nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, hàng tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe hàng năm tăng thêm theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, Bộ đội Biên phòng sẽ được hưởng các chế độ, chính sách trên. Có thể thấy Nhà nước tạo điều kiện để các Bộ đội Biên phòng có thể ổn định cuộc sống, tập trung cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Xem thêm: Bảng lương lực lượng vũ trang mới nhất 2024

  Bộ đội Biên phòng có được hoạt động ngoài biên giới Việt Nam không?

  Bộ đội Biên phòng được hoạt động trong phạm vi quy định tại Điều 16 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 như sau:

  - Hoạt động trong khu vực biên giới, cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý, địa bàn nội địa để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

  - Hoạt động ngoài biên giới theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

  Như vậy, Bộ đội Biên phòng vẫn được hoạt động ngoài biên giới Việt Nam trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nhưng phải theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và quy định của pháp luật Việt Nam.

   
  110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận