Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng 32 chuyên viên chuyên ngành Luật năm 2018

Chủ đề   RSS   
 • #494129 13/06/2018

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 707 lần
  SMod

  Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng 32 chuyên viên chuyên ngành Luật năm 2018

  Căn cứ Kế hoạch số 4230/KH-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng công chức năm 2018, Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 cụ thể như sau:

  Thương thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 cụ thể như sau:

  I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

  a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  b) Đủ 18 tuổi trở lên;

  c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

  d) Trình độ đào tạo:

  - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo);

  - Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 2 A2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo yêu cầu riêng đối với từng vị trí dự tuyển trong danh sách kèm theo.

  - Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tin học văn phòng). Riêng đối với trường hợp dự tuyển vào Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, ngoài điều kiện đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản phải đáp ứng điều kiện về công nghệ thông tin theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

  đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  e) Có ngoại hình phù hợp yêu cầu công việc, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

  g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo).

  2. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:

  a) Không cư trú tại Việt Nam;

  b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh.

  II. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

  STT

  Đơn vị

  Vị trí tuyển dụng

  Chỉ tiêu tuyển dụng

  Ngạch công chức

  Yêu cầu

  1

  Văn phòng Bộ

  Chuyên viên Hành chính (Phòng Hành chính - Lưu trữ)

  1

  'Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, xã hội. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

   

  2

  Thanh tra Bộ

  Thanh tra viên

  5

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, luật, xây dựng, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm. Có chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  3

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Chuyên viên lưu trữ hồ sơ cán bộ

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, xã hội. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  Chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ

  2

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, xã hội. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

   

  4

  Vụ Kế hoạch

  Chuyên viên phòng thống kê (thống kê ngành năng lượng)

  2

  'Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, mỏ địa chất. Có khả năng thuyết trình. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  5

  Vụ Thị trường châu Á - châu Phi

  Chuyên viên thị trường tiếng Hàn Quốc

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước chuyên ngành ngôn ngữ, ngoại giao, quan hệ quốc tế, kinh tế đối ngoại; Sử dụng và phiên dịch thành thạo tiếng Hàn Quốc; Có hiểu biết tốt về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, pháp luật thương mại, nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ lễ tân đối ngoại; Có chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  Chuyên viên thị trường tiếng Nhật Bản

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước chuyên ngành ngôn ngữ, ngoại giao, quan hệ quốc tế, kinh tế đối ngoại; Sử dụng và phiên dịch thành thạo tiếng Nhật Bản; Có hiểu biết tốt về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, pháp luật thương mại, nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ lễ tân đối ngoại; Có chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  Chuyên viên thị trường tiếng Trung Quốc

  3

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước chuyên ngành ngôn ngữ, ngoại giao, quan hệ quốc tế, kinh tế đối ngoại; Sử dụng và phiên dịch thành thạo tiếng Trung Quốc; Có hiểu biết tốt về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, pháp luật thương mại, nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ lễ tân đối ngoại; Có chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  Chuyên viên thị trường tiếng Anh

  2

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước chuyên ngành ngôn ngữ, ngoại giao, quan hệ quốc tế, kinh tế đối ngoại; Sử dụng và phiên dịch thành thạo tiếng Anh; Có hiểu biết tốt về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, pháp luật thương mại, nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ lễ tân đối ngoại; Có chứng chỉ tin học theo quy định hiện hành.

  Vụ Thị trường châu Á - châu Phi

  Chuyên viên thị trường tiếng Pháp

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước chuyên ngành ngôn ngữ, ngoại giao, quan hệ quốc tế, kinh tế đối ngoại; Sử dụng và phiên dịch thành thạo tiếng Pháp; Có hiểu biết tốt về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, pháp luật thương mại, nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ lễ tân đối ngoại; Có chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  6

   

  Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

  Chuyên viên thị trường tiếng Anh

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước chuyên ngành ngôn ngữ, ngoại giao, quan hệ quốc tế, kinh tế đối ngoại. Sử dụng và phiên dịch thành thạo tiếng Anh; Có hiểu biết tốt về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, pháp luật thương mại, nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ lễ tân đối ngoại. Chứng chỉ tin học theo quy định.

   

   

  Chuyên viên thị trường tiếng Tây Ban Nha

  2

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước chuyên ngành ngôn ngữ, ngoại giao, quan hệ quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại. Sử dụng và phiên dịch thành thạo tiếng Tây Ban Nha; Có hiểu biết tốt về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, pháp luật thương mại, nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ lễ tân đối ngoại. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định.

  7

  Vụ Chính sách thương mại đa biên

  Chuyên viên

  7

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, luật, tài chính, quan hệ quốc tế. Sử dụng thành thạo tiếng Anh. Chứng chỉ tin học.

  8

  "Vụ Thị trường

  trong nước"

  Chuyên viên nhóm nghiệp vụ về Sở Giao dịch hàng hóa

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng. Tiếng Anh đạt B1, chứng chỉ tin học theo quy định. Ưu tiên có bằng về tin học, lập trình.

  9

  Vụ Pháp chế

  Chuyên viên xây dựng pháp luật

  5

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp loại khá trở lên các chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính, quan hệ quốc tế. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  10

  Văn phòng

  Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

  Chuyên viên hỗ trợ hợp tác và đàm phán

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh, kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế quốc tế, đầu tư quốc tế, luật kinh tế quốc tế. Có khả năng biên, phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh thành thạo; thuyết trình tốt, giao tiếp tốt, có khả năng thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, viết báo cáo, viết bài về các nội dung chuyên ngành hội nhập kinh tế quốc tế. Có chứng chỉ tin học theo quy định.

   

   

   

  Chuyên viên hành chính tổng hợp

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán. Có khả năng bao quát, quản lý, sắp xếp công việc hiệu quả, nhanh nhẹn ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, am hiểu các công việc hành chính tổng hợp. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định.

  11

  Cục Hóa chất

  Chuyên viên quản lý lĩnh vực hóa chất

  2

  Chuyên viên

   

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa, tiếng Anh trình độ B2 trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế về công nghiệp hóa chất, có bằng thạc sỹ công nghệ hóa học. Chứng chỉ tin học

  12

  Cục Xúc tiến thương mại

  Chuyên viên quản lý thương hiệu

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính; sử dụng thành thạo tiếng Anh, ưu tiên biết thêm tiếng Trung. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm việc nhóm. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  13

  Cục Phòng vệ thương mại

  Chuyên viên lĩnh vực điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp

  2

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính; sử dụng thành thạo tiếng Anh, ưu tiên biết thêm tiếng Trung. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm việc nhóm. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  Chuyên viên lĩnh vực điều tra thiệt hại và tự vệ

  2

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính; sử dụng thành thạo tiếng Anh. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm việc nhóm.

  Chuyên viên xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài

  2

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Luật, Quản trị kinh doanh. Sử dụng thành thạo tiếng Anh, ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác. Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm việc nhóm.

   

  14

  Cục Xuất nhập khẩu

  Chuyên viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu

  5

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành QTKD, kinh tế quốc tế, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế. Tiếng Anh trình độ C (B1). Chứng chỉ tin học theo quy định.

  Chuyên viên Phòng Quản lý xuất, nhập khẩu khu vực (02 tại TP Hồ Chí Minh, 02 tại Bình Dương).

  4

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, QTKD, kế toán, kiểm toán và phân tích kinh tế; Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định.

  Chuyên viên Văn phòng

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị văn phòng; Chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định.

  15

  Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

  Chuyên viên phụ trách công tác hợp tác quốc tế về thương mại điện tử

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, kinh tế, tài chính. Thi chuyên ngành bằng tiếng Anh. Chứng chỉ tin học theo quy định.

  Chuyên viên phụ trách công tác phát triển dịch vụ trực tuyến và xây dựng Chính phủ điện tử

  2

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, kinh tế, thương mại điện tử. Am hiểu về các mô hình dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Thi chuyên ngành bằng tiếng Anh. Chứng chỉ tin học theo quy định.

  16

  Cục Công Thương địa phương

  CV về công tác khuyến công

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế (chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp, ngành kỹ thuật, ngành quản trị kinh doanh. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cần tuyển dụng. Có chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành.

  Chuyên viên theo dõi, quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  1

  Chuyên viên

  CV theo dõi, quản lý hoạt động công thương địa phương

  1

  Chuyên viên

  Chuyên viên kế toán

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong cần tuyển dụng. Có chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành

  Chuyên viên pháp chế

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, hành chính học. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cần tuyển tuyển dụng. Có chứng chỉ tiếng Anh, tin học theo quy định hiện hành

  17

  Cục Điều tiết điện lực

  Chuyên viên nghiên cứu phát triển thị trường điện

  1

  Chuyên viên

  Kỹ sư điện chuyên ngành Hệ thống điện. Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên. Chứng chỉ tin học.

  Chuyên viên giám sát cân bằng cung cầu hệ thống điện, hệ thống điện thông minh và tích hợp năng lượng tái tạo

  2

  Chuyên viên

  Kỹ sư điện, điện tử hoặc ngành kỹ thuật tương đương. Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên. Ưu tiên kỹ sư ngành hệ thống điện, các ứng viên có kinh nghiệm làm việc đối với các phần mềm tính toán trong hệ thống điện, kinh nghiệp xây dựng các quy định kỹ thuật trong hệ thống điện. Chứng chỉ tin học

  Chuyên viên tính toán, thẩm định giá phát điện

  1

  Chuyên viên

  Kỹ sư điện. Tiếng Anh trình độ B1 và tương đương trở lên. Chứng chỉ tin học

  18

  Cục Công nghiệp

  Chuyên viên ngành công nghiệp hỗ trợ (Phụ trách xây dựng chính sách, hợp tác quốc tế ngành công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ vận hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ)

  4

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học loại giỏi trong và ngoài nước các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, thương mại. Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định (Ưu tiên: tốt nghiệp các trường đại học Bách Khoa, Kinh tế quốc dân, Ngoại thương, Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, có chuyên môn về tài chính kế toán để hỗ trợ vận hành các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0, TOEFL 80, TOEIC 600, các ứng viên có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật).

  19

  Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

  Chuyên viên kiểm soát tập chung kinh tế

  1

  Chuyên viên

   

   

   

   

   

                      Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngoại giao. Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin.

  Chuyên viên điều tra xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh

  1

  Chuyên viên

  CV nghiên cứu và rà soát thị trường, xây dựng CSDL thị trường, thông tin vụ việc, nghiên cứu phát triển nghiệp vụ điều tra

  1

  Chuyên viên

  CV bảo vệ người tiêu dùng

  1

  Chuyên viên

  CV kiểm soát hợp đồng theo mẫu

  1

  Chuyên viên

  Chuyên viên điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

  1

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính hoặc ngoại giao. Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin.

  TỔNG CỘNG

   

  78

   

   

   

  Ghi chú: Riêng đối với các vị trí tuyển dụng tại Vụ Thị trường châu Á - châu Phi; Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ; Vụ Chính sách thương mại đa biên; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thi môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

  III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

  Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2018” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

  1. Đơn đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký tự thi theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

  2. Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  3. Bản sao Giấy khai sinh;

  4. Bản chụp các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng, chứng thực, dịch thuật … theo quy định);

  5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  7. 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

  IV. MÔN THI, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI

  1. Môn Kiến thức chung: thi viết, thời gian 180 phút.

  2. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết, thời gian 180 phút; thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Trong trường hợp này, người dự tuyển không phải thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng quy định tại điểm 3, điểm 4 mục này.

  3. Môn Ngoại ngữ: thi viết tiếng Anh, thời gian 90 phút. Riêng đối với các vị trí chuyên ngành là ngoại ngữ sẽ thi vấn đáp. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ có một trong các điều kiện sau:

  - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

  - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

  4. Môn Tin học văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút. Thí sinh được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

  V. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

  Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

  VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ THI, PHÍ TUYỂN DỤNG

  1. Thời gian nhận hồ sơ: từ 12/6/2018 đến 11/7/2018, thời gian từ 14h00 đến 16h30 vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm hàng tuần.

  2. Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ: Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Phòng 403, tầng 4, nhà A, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 2220.2345/2220.302.

  3. Thời gian và địa điểm thi: trong tháng 7/2018 tại thành phố Hà Nội.

  4. Phí tuyển dụng: 400.000đ/thí sinh (theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

  Lưu ý: Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định tại mục III của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

  Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương.

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  10752 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận