Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện môi giới thương mại và đại diện thương nhân

Chủ đề   RSS   
 • #601722 12/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1720)
  Số điểm: 57341
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1528 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện môi giới thương mại và đại diện thương nhân

  Bộ Công Thương vừa có Công văn 2095/BCT-KHTC 2023 ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động môi giới thương mại và đại diện thương nhân.
   
  huong-dan-thuc-hien-moi-gioi-thuong-mai-va-dai-dien-thuong-nhan
   
  Môi giới thương mại là gì?
   
  Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới).
   
  Trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới được quy định tại Điều 150 Luật Thương mại 2005.
   
  Ý kiến của Bộ Công Thương về môi giới thương mại và đại diện thương nhân
   
  Theo đó, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động môi giới thương mại và đại diện thương nhân đã được cấp phép, có ý kiến như sau:
   
  Theo Giấy phép kinh doanh số 0307636500/KD-0317 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp điều chỉnh lần 2 ngày 02/12/2019, Công ty đã được cấp phép thực hiện: 
   
  Hoạt động môi giới thương mại, đại diện thương nhân giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài trong việc tiến hành hoạt động mua bán các hàng hóa mà Công ty TNHH Sojitz Việt Nam được thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam.
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại 2005 có quy định thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.
   
  Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 10 Luật Thương mại 2005 nêu rằng thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận
   
  Do vậy, về nguyên tắc, Công ty được thực hiện hoạt động môi giới, đại diện thương nhân giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài theo đúng quy định của Giấy phép kinh doanh và quy định của Luật Thương mại 2005 về “thương nhân” và “thương nhân nước ngoài”.
   
  Trong trường hợp Công ty có nhu cầu thực hiện hoạt động môi giới thương mại, đại diện thương nhân có nội dung/đối tượng khác với quy định tại Giấy phép kinh doanh, Công ty cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo đúng quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
   
  Theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP, Giấy phép kinh doanh số 0307636500/KD-0317 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty. 
   
  Do vậy, trong trường hợp Công ty tiếp tục có vướng mắc liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, đề nghị Công ty lấy ý kiến của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
   
  Xem thêm Công văn 2095/BCT-KHTC 2023 ban hành ngày 11/4/2023.
   
  318 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  SAdmin (13/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận