Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện mới rút ngắn từ 6 bậc còn 5 bậc

Chủ đề   RSS   
 • #607021 23/11/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện mới rút ngắn từ 6 bậc còn 5 bậc

  Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn 7970/BCT-ĐTĐL gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho Quyết định 28/2014/QĐ-TTg năm 2014.

  (1) Rút ngắn biểu giá từ 6 bậc còn 5 bậc

  Đối với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc với bậc thấp nhất từ 0-100 kWh, cao nhất từ 701 kWh trở lên.

  Trong đó, giá điện bậc 5 (cho kWh từ 701 trở lên) được đề xuất là 3.612,22 đồng/kWh. Cụ thể:

  + Bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên; giá điện là 1.806,11 đồng/kWh;

  + Bậc 2: cho kWh từ 101 - 200; giá điện là 2.167,33 đồng/kWh

  + Bậc 3: cho kWh từ 201 - 400; giá điện là 2.729,23 đồng/kWh

  + Bậc 4: cho kWh từ 401 - 700; giá điện là 3.250,99 đồng/kWh

  + Bậc 5: cho kWh từ 701 trở lên; giá điện là 3.612,22 đồng/kWh

  Bộ Công Thương đề xuất bậc 1 có giá 1.806,11 đồng/kWh (bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân); bậc 2 là 2.167,33 đồng/kWh (bằng 108% giá bán lẻ điện bình quân); bậc 3 là 2.729,23 đồng/kWh (bằng 136% giá bán lẻ điện bình quân); bậc 4 là 3.250,99 đồng/kWh (162% giá bán lẻ điện bình quân) và bậc 5 là 3.612,22 đồng/kWh (bằng 180% giá bán lẻ điện bình quân).

  *Biểu giá điện hiện nay theo quy định tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg gồm có 6 bậc như sau:

  - Bậc 1 cho 0-50 kWh

  - Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

  - Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

  - Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

  - Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

  - Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

  Theo đó, trên cơ sở thiết kế các bậc, giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm thực hiện theo nguyên tắc nêu trên cũng như đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện.

  Cụ thể: Giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ). Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401-700 kWh và trên 700kWh. Giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101-200 kWh và 201-300 kWh.

  Ưu điểm: đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện.

  Bộ Công Thương cho rằng mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả thông qua việc tăng chênh lệch giá giữa bậc thang đầu và bậc thang cuối.

  Đơn cử như mức chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng ở Nam California, Mỹ là 2,2 lần, Hàn Quốc là 3 lần, Lào là 2,88 lần; Thái Lan là 1,65 lần.

  Các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kWh trở xuống (chiếm khoảng 98% số hộ) sẽ có tiền điện phải trả giảm đi.

  Nhược điểm: Nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm.

  Xem bài viết liên quan: Mới: Đề xuất giá bán lẻ điện và mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt

  (2) Giá bán lẻ điện bình quân hiện nay

  Trước đó, ngày 08/11/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2941/QĐ-BCT về giá bán điện áp dụng từ ngaug 09/11/2023.

  Theo đó, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại Phụ lục kèm theo Quyết định 2941/QĐ-BCT. Giá bán điện quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định 2941/QĐ-BCT chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  Cụ thể, mức giá bán lẻ điện bình quân là 2006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 09/11/2023.

  So với trước đó, giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) quy định tại Quyết định 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023.

  Biểu giá bán lẻ điện kể từ ngày 09/11/2023

  * Giá bán lẻ điện sinh hoạt

  Bậc l: Cho kWh từ 0-50 là 1.806 đồng/kWh

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 là 1.866 đồng/kWh

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 là 2.167 đồng/kWh

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 là  2.729 đồng/kWh

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 là 3.050 đồng/kWh

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên là 3.151 đồng/kWh

  *Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

  - Cấp điện áp từ 22kV trở lên:

  + Giờ bình thường là 2.629 đồng/kWh

  + Giờ thấp điểm là 1.465 đồng/kWh

  + Giờ cao điểm là 4.575 đồng/kWh

  - Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV:

  + Giờ bình thường là 2.830 đồng/kWh

  + Giờ thấp điểm là 1.666 đồng/kWh

  + Giờ cao điểm là 4.736 đồng/kWh

  - Cấp điện áp dưới 6 kV:

  + Giờ bình thường là 2.870 đồng/kWh

  + Giờ thấp điểm là 1.746 đồng/kWh

  + Giờ cao điểm là 4.937 đồng/kWh

   
  137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận